Stigmatisering av
psykisk ohälsa
i arbetslivet

Verkligheten

Stigmatisering av psykisk ohälsa i arbetslivet2024-06-20T07:15:40+00:00

Den här sidan är resultatet av projektet Stigmatisering av psykisk ohälsa i arbetslivet.
Projektet startade 2021 med att rikta sig mot arbetsgivare. Hur kan och bör arbetsgivare jobba med att minska stigmatiseringen och vad är egentligen stigmatisering?
Under senare delen av 2022 startades projektets andra del, hur ser det ut i verkligheten? Har personer med psykiatriska diagnoser blivit stigmatiserade och hur har det gått till? Men också, hur arbetar vissa arbetsgivare med den psykiska hälsan och ohälsan på arbetsplatserna?
Stigma bottnar i okunskap och oförståelse och personer dör eller lever i fattigdom på grund av stigma.
Med den här sidan hoppas vi att okunskapen ska bli till kunskap och oförståelsen bli till förståelse. 

”Hade det här inträffat några år tidigare då hade jag inte suttit här i dag”

I dags ses Bengts sjukdom och erfarenheter som en tillgång när patienter ska vårdas inom psykiatrin. Men då var hans bipolära sjukdom ett problem och han utmanövrerades av sin arbetsgivare. - Jag var något mellanting mellan personal och patient och det blev konstigt för dem de hade inte varit med om det tidigare, säger [...]

”Vi fortsätter ställa frågan, vem tar hand om doktorn?”

Läkaren tar hand om patienterna. Men med hög arbetsbelastning och stressrelaterade sjukdomar som följd, vem tar hand om läkaren? Det frågade sig specialistläkarna Jill Taube och Maria Zetterlund som startade det fristående nätverket ”Vem tar hand om doktorn?” Stigma i arbetslivet Det som startade som en träningsresa har i dag växt [...]

ABB vill minska den psykiska ohälsan med globalt samtalsstöd

Oavsett om du befinner dig på kontoret i Kina, Spanien eller Sverige så kan du få stöd från en psykolog dygnet runt och gratis. Teknikföretaget ABB:s globala satsning på stöd och rådgivning för sina anställda ska förebygga psykisk ohälsa och därmed bidra till att minska stigmatiseringen på företaget. Stigma i arbetslivet [...]

Gratis och anonym psykologhjälp – Så minskar BAUHAUS stigmat

Med en QR-kod bokar de anställda en tid hos psykologen, gratis och anonymt utan chefens vetskap. Byggföretaget BAUHAUS satsning på sina medarbetares psykiska hälsa ska minska stigmat och förebygga psykisk ohälsa på arbetsplatsen. Stigma i arbetslivet - Vi tycker att det är viktigt att överbrygga det stigmat som finns hos många [...]

Stigmatisering av
psykisk ohälsa
i arbetslivet

De här artiklarna skrevs under projektets första del. Hur kan arbetsgivare arbeta för att minska stigmatiseringen? Vilka skyldigheter och rättigheter har en arbetsgivare och vilken hjälp kan de få? Men framförallt, vad är stigmatisering?

De ser kompetensen framför individens svårigheter

Leia Företagshotell anställer de som står längst från arbetsmarknaden - Jag frågar vad de kan. Jag frågar inte vad de inte kan. Det säger Lena Pettersson som driver Leia Företagshotell i Umeå, ett företag som ser människors svårigheter som en resurs och där fördomar om individer vänds till kunskap och stöttning. [...]

Mer kunskap ska vända chefers negativa attityder till deprimerade

En högre andel av manliga chefer har negativa attityder mot personer med depression än kvinnliga chefer. Högt uppsatta chefer har också fler negativa attityder än de lägre cheferna. Det visar universitetslektorn Monica Bertilssons undersökning av hur chefer hanterar medarbetare med depression och ångestsjukdomar. Syftet med undersökningen är att man ska ge cheferna [...]

Ny metod kan hjälpa arbetsgivare att minska den psykisk ohälsan

Förhoppningen är att det ska minska sjukskrivningarna genom att ge arbetsgivarna rätt kunskap och metoder. Metodstödet Arbetsplatsdialog för arbetsgivare vid ohälsa och sjukfrånvaro, AD-A, kan förhoppningsvis minska stigmat kring psykisk ohälsa på arbetsplatser. - Förhoppningsvis kan metodstödet AD-A var ett stöd för detta, säger Therese Eskilsson lektor vi Umeå Universitet i samhällsmedicin och rehabilitering. [...]

För få arbetsgivare tar hjälp från Arbetsförmedlingen

En diagnos ska inte sätta stopp för en anställning. Men okunskap hos arbetsgivare gör att för få personer med en psykisk funktionsnedsättning anställs. Det försöker Arbetsförmedlingen ändra på. - Det finns stora möjligheter att få stöd från oss som arbetsgivare, säger Shanis Wollarth, sektionschef på enheten för Riktade insatser på Arbetsförmedlingens huvudkontor. [...]

LADDA NED VÅR BROSCHYR

Ge livet en chans
tillsammans i Balans

Välkommen att bli medlem!
Till toppen