BIPOLÄR SJUKDOM

”Inom mig fanns bilden etsad att jag är dålig, misslyckad.

Bevis på motsatsen gör mig orolig.

− Hej, jag måste hejda mig!”

ARVID LAGERCRANTZ

Källa: Mitt Galna Liv av Arvid Lagercrantz

Bipolär sjukdom

Ungefär en procent av den svenska befolkningen har bipolär sjukdom. Bipolär sjukdom är ett kroniskt sjukdomstillstånd med växlande perioder av depressioner och manier eller en blandning av de båda.

  • Skoven varierar i tid och man kan vara helt fria från besvär däremellan
  • De depressiva perioderna kännetecknas främst av ihållande nedstämdhet och apati

Manier har oftast ingen tydligt utlösande orsak. Utan behandling kan maniska perioder pågå uppemot tre månader. Ofta förekommer depression i nära anslutning till den maniska episoden.

Vid bipolär sjukdom kan personen hamna i hypomaniska episoder i stället för manier.

Det finns flera olika typer av Bipolär sjukdom. De vanligaste är Bipolär typ 1 och typ 2.

Typ 1

Bipolär sjukdom typ 1 består av kraftiga manier och svåra depressioner. Båda tillstånden kan bli så allvarliga att personen behöver vård på sjukhus.

Typ 2

Bipolär sjukdom typ 2 innebär episoder av depressioner och hypomanier. En hypomani är inte lika intensiv som en mani och är också mer varierande i tid. Depressionerna är återkommande, långa och svåra med kortare och lindrigare uppåt perioder, så kallade hypomanier.

Typ 2 ½

Växlar mellan svåra depressioner och hypomanier under en period som är kortare än fyra dagar.  Sjukdomen debuterar ofta i tonåren.

Typ 3

Personen blir manisk vid medicinering under ett depressionsskov.

Typ 4

Hypertymt temperament med djupa depressioner.

Typ5

Inga klassiska hypomana faser men korta återkommande depressioner. Sjukdomen debuterar oftast efter 60 års ålder.

FAKTA KRING SJUKDOMEN

  • Ungefär 1 procent av befolkningen lider av bipolär sjukdom

  • Bipolär sjukdom (förr manodepressivitet) innebär att man svänger i stämningsläge

  • De vanligaste är typerna är Bipolär typ 1 och typ 2

  • Det är mycket viktigt att se skillnad på bipolär depression och vanlig depression då behandlingen är annorlunda!

  • Ärftliga faktorer spelar roll för utveckling av bipolär sjukdom

  • Mycket tyder på att funktionen av viktiga signalsubstanser i hjärnan (bland annat serotonin, noradrenalin och dopamin) är förändrad

  • Den medicinska behandlingen verkar genom att stabilisera dessa signalsubstanser

NYTTIGA LÄNKAR