Oavsett om du befinner dig på kontoret i Kina, Spanien eller Sverige så kan du få stöd från en psykolog dygnet runt och gratis.
Teknikföretaget ABB:s globala satsning på stöd och rådgivning för sina anställda ska förebygga psykisk ohälsa och därmed bidra till att minska stigmatiseringen på företaget.

Sedan den sista juni 2021 finns den globala personalvårdstjänsten Employee Assistance Program, EAP, tillgänglig för samtliga av teknikföretaget ABB:s anställda över hela världen. Dygnet runt, när som helst, ska en anställd kunna få stöd från en psykolog eller beteendevetare hos företaget Workplace Options utan att arbetsgivaren behöver få veta.

– Det kan handla om en personlig eller arbetsrelaterad situation. Man kanske upplever stress och behöver rådgivning kring en relation eller sin ekonomi. Vi kan drabbas av många olika problem och bekymmer i livet och då kan man ringa EAP för att få råd och stöd, antingen via telefon, video eller ett fysiskt möte, säger Isabel Strand, Health and Well-being Specialist för ABB Sverige

Under coronapandemin blev just frågan om medarbetarnas välmående central för ABB.

– Under pandemin arbetade de som kunde hemifrån. Det gjorde att vi funderade över hur medarbetarna mådde; hur de påverkades av hemarbete, hur de som var på jobbet mådde, hantering av eventuell oro för pandemin och alla dess konsekvenser. Vi värnar om medarbetarnas hälsa och välmående för det är jätteviktigt att vi har personal som mår bra, säger Isabel.

Tjänsten är kostnadsfri för de anställda och även för deras närmaste är även till för de anställdas familjemedlemmar. och kan användas per problemområde som man har

– Man kan få ett antal samtalstillfällen och skulle det vara så att man behöver långvarig terapi blir man hänvisad vidare. Man får också ett antal tillfällen per problemområden så totalt kan man få tillgång till ganska många samtal, säger Isabel.

Allt som påverkar en person negativt i livet blir förmodligen också en arbetspåverkan resonerar ABB. Att man erbjuder den här samtalstjänsten till medarbetarna kommer ge en positiv effekt för företaget, menar man. ABB har sedan länge ett brett förebyggande arbetsmiljöarbete för en god hälsa och säkerhet. Sedan 2016 arbetar de efter en svensk hälsostrategi och den nya tjänsten är en del i det fortsatta hälsoarbetet på företaget.

Isabel Strand
Foto Jonas Bilberg

– Det är bra att ta tag i problem och kunna få ett professionellt stöd så tidigt som möjligt, säger Isabel.

Att medarbetare också kan söka hjälp helt anonymt hoppas Isabel ska ligga till grund för att man faktiskt söker hjälp när man behöver den.

– Jag hoppas och tror att det gör att man vågar söka hjälp tidigare än vad man skulle ha gjort annars. Vi har ju också väldigt nära samarbete med vår företagshälsovård framför allt vid arbetsrelaterade problem men vi tänker att vår personalvårdstjänst kan användas i ett tidigt skede, säger hon.

Hur kan den här tjänsten minska stigmatiseringen av psykisk ohälsa och psykiatriska diagnoser på arbetsplatsen tror du?

– Det här är ju en relativt ny tjänst och det tar tid att implementera hitta det där beteendet att man kan ringa ett nummer och få hjälp. Genom informationsinsatser, att vi pratar om att tjänsten finns tillgänglig och att vi uppmuntrar medarbetare att använda den, tror jag att det kan bidra till att minska stigmat kring psykisk ohälsa.

Johanna Höst
Riksförbundet Balans