Hjälp och stöd

Ring 112 om du är i behov av akutvård eller hjälp.

Ring numret 1177 dygnet runt för att få prata med en sjuksköterska.

Tar emot samtal alla dagar mellan kockan 21.00-06.00. En röst i natten.
Jourhavande medmänniska är en ideell förening som bedriver telefonjourverksamhet för alla människor som önskar någon att tala med.
Jouren är öppen för samtal alla kvällar och nätter. Telefonsamtalen tas emot anonymt.
Självklart gäller tystnadsplikt för alla joursamtal.
Läs mer på deras webb »

Jourhavande präst tar emot samtal alla dagar 21.00-06.00, även om du befinner dig utomlands.
Du kan ringa om du är ledsen, rädd, orolig, eller känner dig ensam.
Ring 112 och be att få bli kopplad till Jourhavande präst. Den som svarar är präst inom Svenska kyrkan.
Som alla präster har också prästerna i jouren absolut tystnadsplikt. Samtalet bandas inte och det som sägs stannar mellan er.
Telefonjouren är öppen alla dagar mellan 21.00 och 06.00. Samtalet är gratis och syns inte på din telefonräkning. Väntetiden brukar vara ungefär fem minuter.
Du kan också nå jourhavande präst om du befinner dig i utlandet.
Telefonnumret är då +46-10 490 45 91. Öppet alla dagar 21.00-06.00 (svensk tid).

Notera att samtal från utlandet inte är gratis och syns på din telefonräkning.

Tänker du på att ta ditt liv? Självmordslinjen är till för dig som har tankar på eller har en närstående med sådana tankar.
Du når dem via telefon 90101, chatt eller mejl.
Mind har öppet kl. 06.00-00.00 varje dag.

Läs mer på deras webb »

Telefon: 020-85 20 00
Vardagar klockan 10.00-15.00, torsdagar klockan 19.00-21.00.

Läs mer på deras webb »

Telefon: 020-22 22 33
Vardagar kl 10.00-15.00

Läs mer på deras webb »

Telefon: 077-150 50 50
Vardagar klockan 09.00-12.00

Läs mer på deras webb »

Här finns chatt och möjlighet att boka tid hos en kurator.
Telefon: 116 111
Alla dagar kl 14.00-21.00 gäller både chatt och telefon

Läs mer på deras webb »

Tar emot samtal från barn och unga upp till 25 år.
Chattjour vardagar kl 18-22, helger kl 14.00-18.00.

Läs mer på deras webb »

SPES telefonjour: 08-34 58 73, alla dagar 19.00 – 22.00.
Kontakt: info@spes.se

Läs mer på deras webb »

Om man har vissa långvariga sjukdomar och funktionsnedsättningar behöver man ofta mer tandvård än andra.

Är du i riskzonen för att hamna i psykos, mani eller djup depression, eller på annat sätt inte kunna föra din egen talan?

I Sverige kan man själv välja primärvård, det vill säga vilken vårdcentral eller läkarmottagning man ska tillhöra.

Vårdplanering och din rätt till delaktighet i den.

Lär dig mer om begreppen och dess funktioner.

Här finner du information som kan vara till nytta för dig.

Vad betyder och innebär sekretess?

Rätt till lika rättigheter.

Förkortningar och medicinska begrepp m.m.