UTMATTNINGSSYNDROM

Jag blev först arg på min kropp när den inte orkade allt det som hjärnan ville. Som så många andra hade jag skyhöga krav på mig själv och massor jag ville åstadkomma. Långt senare insåg jag att kroppen faktiskt räddade livet på mig

BABBEN LARSSON

Källa: Hemmets 2016

Utmattningssyndrom (UMS)

Efter långvarig stress, uppemot flera år, kan diagnosen utmattningssyndrom utvecklas. Symtomen börjar ofta med trötthet, spänningstillstånd och smärtor i rörelseorganen. Andra vanliga symtom är sömnstörningar, problem med att komma ihåg saker och koncentrationssvårigheter.

Bristen på återhämtning samt långvarig stress i både arbetslivet och i privatlivet är centrala aspekter för att utveckla utmattningssyndrom.

Om man får diagnosen utmattningssyndrom har man varit utsatt för en eller flera stressfaktorer under lång tid. Stressen har gjort att man har fått flera symtom som har pågått under flera veckor.

UMS förekommer som lindrigare sjukdom, där den drabbade är kvar i arbete men fungerar sämre, eller allvarligare, där patienten vanligtvis är helt oförmögen att arbeta under månader upp till flera år.

FAKTA KRING SJUKDOMEN

  • Det kallas utmattnings­depression. Ordet utbrändhet används inte i medicinska sammanhang

  • Ett vanligt symtom är att man upplever en stor trötthet som, hur mycket man än försöker, inte går att vila bort

  • Andra symtom är minnesstörningar, oro och ångest, sömnproblem och hjärtklappning

  • Ett uttalat utmattningssyndrom kan medföra omfattande funktionsnedsättningar av framförallt kognitiv karaktär

NYTTIGA LÄNKAR