Välkommen till

Balans Gävleborg

Att mötas, lyssna och ge stöd

Föreningen Balans verkar för personer med bipolära och unipolära besvär samt deras närstående.
Föreningen bildades 1997 av patienter och deras närstående med stöd av Affektivt Centrum vid S:t Görans sjukhus i Stockholm.

2008 bildades en lokalförening i Gävle och fler lokalföreningar har bildats de senaste åren. Den ursprungliga föreningen som finns i Stockholm har nu ombildats till ett riksförbund istället och en lokal Stockholmsförening finns också. Se mer information på vår hemsida.

Föreningens övergripande mål och syften:

– Skapa gemenskap och ge möjlighet till erfarenhetsutbyte för föreningens medlemmar
– Medverka till att information om depressionssjukdomar sprids i olika sammanhang.
– Vara aktiv och påverka i frågor som gäller psykiatrisk vård på lokal nivå i kommuner och landsting.
– Anordna föreläsningar och andra aktiviteter för medlemmar och intresserade.

Årsmöte Balans Gävleborg 2020

Balans Gävleborg årsmöte kommer att hållas söndagen den 15 mars klockan 15:00
Plats: Balanslokalen Södra köpmangatan 27 1 trappa ner i Gävle.
Observera att det är bara betalande medlemmar som har rösträtt på mötet men övriga får delta.
Nuvarande styrelse hälsar er varmt välkomna.

Vänner! Boka 25 april, då kör vi sjätte upplagan av Gävle Ångestlopp!

En intressant dag med föreläsning och en promenad på 550 meter från Stora Torget i Gävle till Milles Änglar där dagen avslutas med underhållning och fika.
För att visa att det är okej att ha psykisk ohälsa likväl som fysisk ohälsa.
Kom du också så blir vi många.

Balans Jämtland

Vi lägger kontinuerligt ut information och nyheter på vår Facebooksida.

Följ oss gärna!

Här håller vi till

Södra Köpmangatan 27 (en trappa ned)
Gävle
Telefon: 070-402 26 35
Föreningen Balans Gävleborg på Facebook

Hitta till oss