Välkommen till

Balans Gävleborg

Att mötas, lyssna och ge stöd

Föreningen Balans Gävleborg verkar för personer med bipolära och unipolära besvär samt deras närstående.
Föreningen bildades 1997 av patienter och deras närstående med stöd av Affektivt Centrum vid S:t Görans sjukhus i Stockholm.

2008 bildades en lokalförening i Gävle och fler lokalföreningar har bildats de senaste åren. Den ursprungliga föreningen som finns i Stockholm har nu ombildats till ett riksförbund istället och en lokal Stockholmsförening finns också. Se mer information på vår hemsida.

Föreningens övergripande mål och syften:

– Skapa gemenskap och ge möjlighet till erfarenhetsutbyte för föreningens medlemmar
– Medverka till att information om depressionssjukdomar sprids i olika sammanhang.
– Vara aktiv och påverka i frågor som gäller psykiatrisk vård på lokal nivå i kommuner och landsting.
– Anordna föreläsningar och andra aktiviteter för medlemmar och intresserade.

Aktiviteter våren 2023

Promenadgrupp varje helgfri måndag 2/1 – 29/5

Tid: 13:00

Mötesplats: Milles änglar, Stadsparken Gävle

Sedan går vi Hälsans stig

Samtalsgrupp varje helgfri torsdag 5/1 – 25/5

Tid: 18:00-20:00

Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, Drottninggatan 6, Gävle

Föreläsning av Erik Rådström, Anhörigperspektiv 19/1

I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan i Gävle

Erik Rådström, pappa till son med bipolaritet ger sin berättelse om hur familjen tog sig igenom en svår tid med till slut ett gott resultat

Tid: 18:00-20:00

Plats: Lokalen under Anhörigcenter, Kaplansgatan 10, Gävle

Studiecirkel enligt Balansmodellen, egenerfarna. Onsdagar 15/2 – 5/4. 8 tillfällen totalt.

I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan i Gävle. Anmälan via deras hemsida.

Tid: 18:00-20:15

Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, Drottninggatan 6, Gävle

Studiecirkel enligt Balansmodellen, anhöriga. Onsdagar 15/2 – 5/4. 8 tillfällen totalt.

I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan i Gävle. Anmälan via deras hemsida.

Tid: 18:00-20:15

Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, Drottninggatan 6, Gävle

Vänner! Grillning i Hemlingby

Promenera med oss

Välkommen att delta i vår promenad grupp på Måndagar.
Vi utgår ifrån Milles Änglar i Gävle och går en lugn promenad i närområdet.
Klockan 13.00 till cirka 14.30
Meddela gärna om du tänker delta. Tryck på kommer i evenemanget på Facebook, ring eller maila Balans Gävleborg.
Tel: 070-402 2635
Mail: info@balansgavleborg.se
Balans Jämtland

Vi lägger kontinuerligt ut information och nyheter på vår Facebooksida.

Följ oss gärna!