Välkommen till

Balans Östergötland

Föreningen är vilande-Vi söker eldsjälar

Riksförbundet Balans är en ideell organisation som till stor del bygger på ideella krafter.
Just nu ligger föreningen Balans Östergötland vilande och vi vill gärna ha synpunkter från anhöriga, personer med egen erfarenhet, vården, anhörigkonsulenterna och psykiatrin om hur vi ska kunna bidra och väcka föreningen till liv igen.

Kontakta info@balansriks.se om ni har frågor, tips eller idéer på hur vi kan organisera oss i Östergötland. Eller om du själv vill vara med och engagera dig!


Ångestföreningen ÅSS i LINKÖPING, Östergötland bjuder in Balansmedlemmar 

26 oktober kl. 18-20.30 Öppet hus
9 november kl. 18-20.30 Öppet hus

Träffarna är på Studieförbundet Vuxenskolan Vasavägen 3, Linköping.
För övrig information
kontakta Tom Lernäs E-post: tom.lernas@angest.se Telefon 0731-82 72 42
Eller besök deras hemsida Ångestföreningen ÅSS i LINKÖPING Östergötland 


Vad vi kan erbjuda idag:

Varje termin erbjuder vi digitala samtalsgrupper för de medlemmar vi har som står utan en lokalförening på sin ort. Information kommer upp här på sidan när det blir aktuellt att kunna anmäla sig till en sådan.

För anhöriga erbjuder vi en sluten Facebook-grupp som heter Riksförbundet Balans grupp för anhöriga. Där har du som anhörig möjlighet att få stöttning och dela dina erfarenheter tillsammans med andra anhöriga.
Riksförbundet Balans grupp för anhöriga

Balans Östergötland