Välkommen till

Balans Östergötland

Föreningen ska ombildas

Riksförbundet Balans är en ideell organisation som till stor del bygger på ideella krafter.
Just nu ligger föreningen Balans Östergötland för ombildande och vi vill gärna ha synpunkter från anhöriga, personer med egen erfarenhet, vården, anhörigkonsulenterna och psykiatrin om hur vi ska kunna bidra och väcka föreningen till liv igen.

Kontakta mariah.levicsek@balansriks.se om ni har tips och idéer på hur vi kan organisera oss i Östergötland. Eller om du själv vill vara med och engagera dig!

Vad vi kan erbjuda idag:
För anhöriga erbjuder vi en sluten Facebook-grupp som heter Riksförbundet Balans grupp för anhöriga. Där har du som anhörig möjlighet att få stöttning och dela dina erfarenheter tillsammans med andra anhöriga.
Riksförbundet Balans grupp för anhöriga


Ångestförbundet bjuder in Balansmedlemmar till sina träffar i Linköping!

Ångestförbundet har startat upp en träffpunkt för ångestdrabbade i Linköping och vi vill även bjuda in föreningen Balans till dessa träffar. Vi träffas varannan vecka på Studieförbundet Vuxenskolan lokaler på Vasavägen 3, Linköping.

Vårens program:
Alla träffar börjar kl. 18.00

Måndag 17 feb samtalskväll.
Lördag 22 feb film (på stan)
Tisdag 3/3 mars (Obs ändrat datum!) matlagning och samtal
Måndag 16/3 mars samtalskväll.
Torsdag 2/4 april samtalskväll.
Tisdag 14/4 april matlagning och samtal.
Tisdag 5/5 maj samtalskväll.

Fika med rejäla mackor serveras varje gång

Alla Balans medlemmar är hjärtligen välkomna!

Mvh ÅSS Linköping
Kontaktperson:
Lena Huss 070-886 86 48
E-post: lena.huss@angest.se

Balans Östergötland