Med en QR-kod bokar de anställda en tid hos psykologen, gratis och anonymt utan chefens vetskap.
Byggföretaget BAUHAUS satsning på sina medarbetares psykiska hälsa ska minska stigmat och förebygga psykisk ohälsa på arbetsplatsen.

– Vi tycker att det är viktigt att överbrygga det stigmat som finns hos många när det kommer till att ta hjälp när man mår psykiskt dåligt. Därför är också den här tjänsten helt anonym, säger Kristina Broman Rosenius, HR-specialist på BAUHAUS

Lite varstans på väggarna i personalutrymmena på BAUHAUS varuhus sitter det affischer med en QR-kod och rubriken ”Behöver du någon att prata med?”.

QR-koden tar dig till företaget Mindler, en digital psykologmottagning, för samtalsstöd med legitimerade psykologer. Hit kan de anställda på BAUHAUS vända sig för att boka en tid hos en psykolog utan att den närmsta chefen eller någon annan på företaget behöver få kännedom om det.

– Vi har ju naturligtvis haft samtalsstöd tidigare också via företagshälsovården. Men problemet då har ju varit att man har behövt gå via sin chef och då har man kanske inte sökt hjälp. Många tror kanske att det kan förstöra chanserna att göra karriär inom företaget om chefen får veta, säger Kristina.

De anställda får fem samtalsträffar med en psykolog helt gratis och det man vill prata om behöver inte vara arbetsrelaterat, berättar Kristina.

– Den här tjänsten är ju inte bara sett till om du mår dåligt på jobbet, arbetsrelaterade problem. Man kan ju också söka hjälp om man har det jobbigt privat. Om man är på väg att skiljas till exempel eller mår dåligt på annat sätt, säger hon.

Idén till satsningen kom efter att BAUHAUS, tillsammans med Trygg Hansa, beslutade att stötta Tim Berling Foundation när evenemangsarenan Ericsson Globe i Stockholm skulle byta namn till Avicii Arena. Det blev då självklart för BAUHAUS, som är en av Sveriges största sponsorer av svensk idrott, att även börja stötta och engagera sig i rörelser för psykisk hälsa och ohälsa, berättar Kristina.

– Den fysiska hälsan hänger naturligtvis ihop med den psykiska och vi kände att vi vill vara med att ge tillbaka lite grann och försöka vara med och bidra och göra skillnad, säger hon.

Ett av de problem som BAUHAUS såg, framförallt i den allmänna vården, och som man ville förbättra var tillgängligheten till psykiatrisk hjälp. Samarbetet med Mindler blev då en självklarhet. Från att en medarbetare på BAUHAUS är i behov av en psykolog till att medarbetaren har sitt första samtal ska det gå snabbt. Redan under samma vecka som man sökt hjälp ska man också få en tid till en psykolog. Möjligheten att även få byta psykolog ska vara enkelt säger Kristina.
– I dag är det väldigt långa köer till den allmänna vården när det kommer till att få samtalsterapi och det är inte ens säkert man heller får någon hjälp. Våra anställda får fem kostnadsfria träffar med en psykolog hos Mindler. När de fem träffarna är över och man själv känner att man kanske behöver mer stöd så hjälper också Mindlers psykologer till att remittera en vidare till psykiatrin eller vad man kan behöva.

Kristina Broman Rosenius

Det är ju inte helt ovanligt att arbetsgivare gör satsningar för att förbättra arbetsmiljön för sina anställda. Ni har ju tagit den satsningen lite längre genom att erbjuda era anställda den här psykologhjälpen. Hur kommer det sig att ni gjorde den bedömningen att era medarbetare behöver den här tjänsten?

– Vi är ett företag med ett stort hjärta och arbetsmiljön är jätteviktig. Varför det blev just psykologstöd kanske beror på min bakgrund. Min dotter Emma tog sitt liv. Innan dess hade jag inte så mycket kunskap eller vetskap om vad psykisk ohälsa var och jag hade nog varit lika rädd som alla andra att kliva fel eller säga fel. Men generellt i hela samhället behöver vi bli bättre på att prata och ta hand om den psykiska hälsan så att man vet vad man kan göra och vad man borde göra. Det är jätteviktigt ur en arbetsgivares synpunkt att man tar tag i det här på riktigt på arbetsplatserna. Att man öppnar upp och börjar prata, att man sänker tröskeln så att man faktiskt vågar ta hjälp.

Tror du att det är sådana här satsningar som arbetsgivare behöver göra för att få bukt med stigmatiseringen av psykisk ohälsa?

– Ja men det tror jag. Jag skulle säga att hos oss har nog de flesta blivit mer medvetna och cheferna har fått bättre verktyg att faktiskt våga ställa de där frågorna och våga komma lite närmare. Jag tror att många som använt sig av den här tjänsten hos oss är personer som kanske inte skulle ha sökt hjälp annars.

Kristina poängterar att kontakten med Mindler är anonym och ska så också vara. Men man har ändå märkt att medarbetare använder sig av tjänsten.

– När kriget i Ukraina bröt ut var det många som sökte hjälp för oro och stress inför det som pågick. Vi tog det på allvar och valde då att skicka ut föreläsningar med information och stöd till alla medarbetare i ämnet, säger hon.

En del medarbetare på företaget har även gått Suicide Zeros utbildning Våga fråga och den 10 september i år uppmärksammade varuhusen Suicidpreventionsdagen genom att placera ut marschaller vid varuhusen.
Möjligheten att få ta kontakt med psykologerna på Mindler är för samtliga cirka 3000 anställda på BAUHAUS i Sverige, kundtjänst, e-handel, huvudkontor och distrubitionsenheter. Men man hoppas att satsningen även ska spridas vidare till varuhusen i Norge.

– Det är meningen att den här satsningen ska leva kvar. BAUHAUS i Sverige är också ansvarig för Norge så vi håller just nu på att se över hur vi ska kunna applicera det här även där, det är nästa steg. Det här kommer vi inte sluta med, det är ju en del i omvårdnaden av våra medarbetare, säger Kristina.

Johanna Höst
Riksförbundet Balans