Välkommen till

Balans Västernorrland

Föreningen är i nuläget vilande!

På grund av att det inte finns tillräckligt med personer som kan driva föreningens verksamhet vidare är föreningen nu vilande.
Detta innebär tyvärr att föreningen inte har några träffar eller aktiviteter.
Är du intresserad av att driva föreningen och starta upp den igen får du gärna kontakta Riksförbundet Balans.

Det finns andra lokalföreningar som ibland anordnar digitala träffar och andra aktiviteter där alla balansmedlemmar kan medverka.
För mer information om detta och andra frågor hänvisar vi vidare till Riksförbundet Balans:

Behöver du eller någon i din närhet hjälp och stöd?

På Sundsvalls kommun hemsida hittar du telefonnummer till akut hjälp och andra jourtelefoner:
Akut hjälp & stöd »

Se även Riksförbundets Balans lista över kontaktuppgifter dit du kan söka hjälp och stöd:
Ring, chatta eller mejla- Hit kan vända dig till för att få hjälp och stöd »

Balans Västernorrland