DEPRESSION

”Jag bär på en depression eller om jag skall vara uppriktig, jag lever med en depression. Det är en del av min personlighet.”

JOHAN RHEBORG

Källa: Instagram, Johan Rheborg

Dystymi

Dystymi är en depressionssjukdom. Depressionerna är mild men beskrivs som en ständigt pågående depression som kan vara i mer än två år.
Tillståndet kan vara något bättre under några dagar, men överlag är personen håglös, sorgsen och trött. För att tillståndet ska diagnostiseras som dystymi ska personen inte ha känt sig bra under flera år, längre än högst en månad åt gången.

Depressionerna är oftast inte lika intensiva som vid en så kallad egentlig depression. Men undersökningar har visat att de allra flesta med dystymi någon gång under sjukdomens förlopp försämras i sådan grad att de fyller kriterierna för en egentlig depression.

Statistik visar att självmordsförsök och vård på sjukhus är vanligt bland personer med dystymi. Dessutom är funktionsnedsättningen ofta lika stor eller till och med större än vid en egentlig depression.

FAKTA KRING SJUKDOMEN

  • Dystymi kan sägas vara en mildare form av depression, men är ett mer okänt begrepp

  • Dystymi är ett kroniskt tillstånd, det vill säga ett tillstånd som varar i minst två år