DEPRESSION

”Jag bär på en depression eller om jag skall vara uppriktig, jag lever med en depression. Det är en del av min personlighet.”

JOHAN RHEBORG

Källa: Instagram, Johan Rheborg

Dystymi

Dystymi är en depressionssjukdom. Depressionerna beskrivs som en ständigt pågående depression som kan vara i mer än två år.
Tillståndet kan vara något bättre under några dagar, men överlag är personen håglös, sorgsen och trött. För att tillståndet ska diagnostiseras som dystymi ska personen inte ha känt sig bra under flera år, längre än högst en månad åt gången.

Depressionerna är oftast inte lika intensiva som vid en så kallad egentlig depression. Men undersökningar har visat att de allra flesta med dystymi någon gång under sjukdomens förlopp försämras i sådan grad att de fyller kriterierna för en egentlig depression.

Statistik visar att självmordsförsök och vård på sjukhus är vanligt bland personer med dystymi. Dessutom är funktionsnedsättningen ofta lika stor eller till och med större än vid en egentlig depression.

Livet med fru Dystymi

Merika lever med dystymi

Jag heter Merika och har levt med en oförklarlig trötthet, livsleda, värk och med ett neutralt känsloregister sedan jag var tonåring. Inget kändes roligt utan livet passerade i en grå tomhet. Under åren har jag varit i kontakt med vården mång gånger utan att få hjälp. Som 20-åring fick jag min första panikattack och åkte ambulans in till akuten. Många timmar senare ringde  orden ”det är inget fel på mig” i mina öron när jag lämnade akuten med en bricanyl i handen. Ytterligare några år gick innan värken blev ohanterbar. Det togs många prover och gjordes ännu fler undersökningar. Det de kom fram till var ”det är inget fel på mig”. År 2015 fick jag diagnosen Dystymi (kronisk depression) och allt som skavt under 25 år föll på plats. Dystymi är en mild form av depression och drabbar 5-10% av befolkningen, främst kvinnor. Diagnosen ställs när man har levt med diffusa symtom längre än 2 år. Eftersom symtomen är diffusa är sjukdomen svår att upptäcka och den misstolkas ofta som ett personlighetsdrag. Sömnsvårigheter, låg energinivå, utmattning, minnessvårigheter och koncentrationssvårigheter är några av många symtom som de drabbade brottas med. Hur de påverkar vardagen, vilka behandlingar som fungerar är individuellt. Jag behöver ha en verktygslåda full med strategier och verktyg för att vardagen ska fungera. Det som fungerar ena dagen är förödande nästa.

Morgonen är dagens värsta tidpunkt. Projektet att komma ur sängen är som att bestiga Mount Everest. Att få upp ögonen är att nå första etappen, att få benen över sängkanten är andra etappen och att verkligen ta sig ur sängen är som den sista etappen. En etapp utan återvändo. Min strategi är att inte tänka, inte känna, utan bara ha fokus på att få benen över sängkanten och resa mig upp. För att få dagen att fungera har jag skapat två strukturer, en för vardagar och en för helger. Den innebär att komma ur sängen, äta frukost, ta mediciner, ta itu med det som behöver göras/åka till jobbet, avsluta dagens aktiviteter i tid, förbereda inför kommande dag, varva ner och summera dagen. Utan strukturen skulle jag varken få kaffe eller frukost, komma iväg till jobbet, få något gjort eller landa efter en intensiv dag, än mindre sova.

Återhämtning är nyckeln till att jag klarar mig. Någonstans framåt tidig kväll på fredagen till tidig kväll söndag sorterar jag stenhårt bland vad jag lägger min tid på. De flesta måsten läggs åt sidan, samtal, sms och sociala medier sorteras stenhårt och energinivån får styra vad som händer. Jag kallar det min X-tid. Det är min tid som i princip inget får inkräkta på. Inga regler utan undantag. Det ständiga tjattrandet i huvudet håller jag i schack med att skriva olika texter. Helt enkelt inte ge tankarna tillfälle att fastna någon annanstans än på pappret. Bara accepterar att de finns och är en del av mig. De få gånger de lyckas få fäste ber jag fru Dystymi sätta sig i ett hörn och vänta tills jag har tid. Poängen är att jag kommer aldrig ha tid, jag har viktigare saker att lägga min energi på. Det som rör sig i mitt huvud är bara tankar och inget annat.

Alla har olika förutsättningar att hantera vardagen men alla har en skyldighet mot sig själv. Att göra det bästa du kan i stunden utifrån de resurser du har just då. Ingen kan göra mer. Det är bara du som kan förändra ditt liv. Det krävs en vilja av stål, en drivkraft som tar dig till månen och en stor portion självinsikt för att få vardagen att fungera.

FAKTA KRING SJUKDOMEN

  • Dystymi är en form av depression men är ett mer okänt begrepp

  • Dystymi är ett kroniskt tillstånd, det vill säga ett tillstånd som varar i minst två år