Välkommen till

Balans Borås Sjuhärad

Att mötas, lyssna och ge stöd

Vi är personer som upplevt depressioner eller omväxlande deprimerande och maniska perioder, har drabbats av ”utbrändhet” (utmattningsdepression) eller dystymi (en lindrigare men ibland långvarig form av depression). Anhöriga kan genom föreningen få information, råd, hjälp och stöd.

Vi finns framför allt på Facebook »

Vi välkomnar till träffar i levande livet och via Zoom

Vuxenskolans lokaler på Druveforsvägen 8 i Borås,

Vi träffas torsdagar kl 17:30 – 19:15

Julfest 15 december kl.17:30 – 19:15. Sista anmälningsdatum 8 december 0702-694368. Vg att uppge ev matrestriktioner

Kamratstöd med föreningen Balans

Digitalt med Zoom kl 17.30-19.15

Anmälan: sv.se/sjuharad för länk

1 dec Aktivera Borås. Ann och Carolina berättar om sitt arbete

2023

19 jan, 16 feb, 23 mars, 20 april, 11 maj

Balansträffar på Vuxenskolan

Bjuder på smörgåsfika

2 feb, 2 mars, 6 april, 4 maj, 1 juni

9 mars Årsmöte Vuxenskolan

30 mars Bowling

1 juni Våravslutning

Caféträffar

Föreningen bjuder på fika för max 100 kr

Caféträffar var 14:e dag jämna veckor

15 juni, 29 juni, 13 juli, 27 juli, 10 augusti

Kalendarium våren 2023

kl 17:30-19.15     Anmälan: 0702-694368

19 jan               Kamratstöd via Zoom
2 feb                 Balansträff Vuxenskolan
16 feb               Kamratstöd via Zoom

2 mars             Balansträff Vuxenskolan

9 mars             Balansträff Vuxenskolan

23 mars          Kamratstöd via Zoom

30 mars          Bowling

6 april             Balansträff Vuxenskolan

20 april          Kamratstöd via Zoom

4 maj              Balansträff Vuxenskolan

11 maj             Kamratstöd via Zoom

1 juni               Våravslutning + Balansträff på Vuxenskolan

15 juni             Caféträffar

29 juni            Caféträffar

13 juli              Caféträffar

27 juli             Caféträffar

10 aug            Caféträffar

Välkommen!

Kontaktuppgifter

Sms: 0702-69 43 68

Mail: info@balans-borassjuharad.se

Vi lägger kontinuerligt ut information och nyheter på vår Facebooksida.

Information finns även i vår facebook grupp Balans i Borås

Följ oss gärna! 😀

SPINNERIET

(gamla textilmuseet)
Druveforsvägen 8
504 33 Borås

0771-502020

www.sv.se/sjuharad

Av sekretessskäl behöver Google kartor din tillåtelse för att laddas.
Jag godkänner

Styrelsemedlemmar:

Anna M Malm      Ordförande

Annette Ivarsson   Sekreterare

Eva Aagesen          Kassör

Eva Larsson           Ledamot

Kristina Teesalu    Ledamot

Ingmar                     Ersättare