Stigmatisering av
psykisk ohälsa
i arbetslivet

Verkligheten

Riksförbundet Balans, en ideell patient- och anhörigorganisation2023-01-18T12:39:46+00:00

Något som kanske är vanligare än du tror

Något som kanske är vanligare än du tror

Välkommen till Balans!

Vi är en rikstäckande, ideell patient- och anhörigorganisation för människor med diagnoserna Depression, Utmattningssyndrom och Bipolär sjukdom. Vi arbetar för att sprida kunskap och förståelse för de diagnoser vi företräder samt vara ett stöd för drabbade och anhöriga.

AKTUELLT

Till toppen