Riksförbundet Balans styrelse

Ordförande
Simone Gynnemo

Sekreterare
Carina Gustavsson
(Balans Borås Sjuhärad)

Ledamot
Ulrika Sonander
(Balans Västmanland)

Ledamot
Göran Läck
(Balans Stockholm)

Ledamot
Pär Ejdsäter
(Balans Örebro län)

Ledamot
Eva Sellberg Bäckström
(Balans LIBRA i Skåne)

Suppleant
Erik Rådström
(Balans Stockholm)

Suppleant
Håkan Wingren
(Balans LIBRA i Skåne)

Sammankallande
Birgit Hansson
(Balans Stockholm)

Lill Iwersen
(Balans Värmland)

Patrik Holmström
(Balans Örebro län)

LADDA NED VÅR BROSCHYR