Riksförbundet Balans Styrelse

Ordförande
Simone Gynnemo

Ledamot
Pär Ejdsäter

Suppleant
Erik Rådström

Sammankallande
Birgit Hansson
Lill Iwersen
Patrik Holmström

LADDA NED VÅR BROSCHYR