Riksförbundet Balans Styrelse

Ordförande
Simone Gynnemo

Kassör
Bo Persson

Sekreterare
Åsa Lundvall

Ledamot
Pär Ejdsäter

Ledamot
Roger Hellström

Suppleant
Håkan Wingren

Suppleant
Erik Rådström

Sammankallande
Birgit Hansson
Lill Iwersen
Patrik Holmström

LADDA NED VÅR BROSCHYR