Riksförbundet Balans styrelse

Ordförande
Simone Gynnemo
simone.gynnemo@balansriks.se

Sekreterare
Carina Gustavsson
(Balans Borås Sjuhärad)
carina.gustavsson@balansriks.se

Ledamot
Ulrika Sonander
(Balans Västmanland)
drutten13@hotmail.com

Ledamot
Göran Läck
(Balans Stockholm)

Ledamot
Pär Ejdsäter
(Balans Örebro län)

Ledamot
Eva Sellberg Bäckström
(Balans LIBRA i Skåne)
evasellb@hotmail.com

Suppleant
Erik Rådström
(Balans Stockholm)
erik@balansriks.se

Suppleant
Håkan Wingren
(Balans LIBRA i Skåne)

Valberedningen
Birgit Hansson
(Balans Stockholm)

Lill Iwersen
(Balans Värmland)

Patrik Holmström
(Balans Örebro län)

LADDA NED VÅR BROSCHYR