Riksförbundet Balans styrelse

De diskuterar förslag och de tar beslut. Men vilka är dem egentligen?
Här kommer en kort presentation av de som utgör Riksförbundet Balans styrelse.

Eva Sellberg

Ålder:
70 år

Anhörig eller personlig erfarenhet?
Anhörig

Styrelseuppdrag?
Ledamot

Hur kom du i kontakt med Balans?
Genom LIBRA Balans Skåne

Vad är Balans för dig?
Balans är att vi alla verkar för att minska stigma i samhället kring psykisk hälsa.

Frågor du brinner för?
Brinner för anhörigfrågor och friskvård. Ä

omvandlas till något positiv både för mig själv och för andra.

Merika Gustavson

Ålder:
49

Anhörig eller personlig erfarenhet?
Egen erfarenhet

Styrelseuppdrag?
Sekreterare

Hur kom du i kontakt med Balans?
Sökte på min diagnos och Balans kom upp. Gick med 2017 för att bryta min isolering.

Vad är Balans för dig?
Balans står för gemenskap, tillhörighet, växa som människa, ett innehållsrikt liv.

Frågor du brinner för?
Frågor kring hjälp till självhjälp som komplement till vården

ch omvandlas till något positiv både för mig själv och för andra.