Välkommen till

Balans Jämtland

Att mötas, lyssna och ge stöd

Vi är personer som upplevt depressioner eller omväxlande deprimerande och maniska perioder, har drabbats av ”utbrändhet” (utmattningsdepression) eller dystymi (en lindrigare men ibland långvarig form av depression). Anhöriga kan genom föreningen få information, råd, hjälp och stöd.

Vi finns framför allt på Facebook »

INSTÄLLT! En kväll om psykisk ohälsa

Med anledning av det rådande läget gällande Coronaviruset Covid-19 så har Balans Jämtland tillsammans med Östersunds kommun och anhörigstödet i dag beslutat att ställa in den gemensamma kvällen om psykisk ohälsa 19 mars.
Anhörigstödet har fått rekommendationer att inte ha möten med fler än 25 personer och eftersom ”En kväll om psykisk ohälsa” inte har någon föranmälan så har vi heller inte kontroll över hur många som kan tänkas dyka upp.
Balans Jämtland återkommer med ett nytt datum för evenemanget.
 
Ta hand om er!
—————————————————–

Hur är det att leva med en kronisk psykiatrisk sjukdom och hur ska man bete sig som anhörig?
Balans Jämtland och anhörigstödet i Östersunds kommun bjuder in till en gemensam kväll om psykisk ohälsa. Johanna Höst kommer med sin föreläsning ”Jag är knäpp men inte så knäpp” att berätta om sitt liv med psykisk ohälsa, och hur hon var på väg att ta sitt liv när livet förändrades och hur hon i dag mår ganska bra.

Balans Jämtlands ordförande Lena Stridh kommer att berätta om föreningens verksamhet och anhörigkurator Cecilia kommer att berätta om det anhörigstöd som finns i Östersunds kommun.

Det bjuds på fika!

Var: Mötesplatsen Prästgatan 58 i Östersund
När: 19 mars klockan 18.00
För vilka: För alla intresserade

Väldigt välkommen!

Aktiviteter 2020

Då var det dags igen! Årsmöte i föreningen Balans Jämtland. Ett tillfälle att få lära sig mer om föreningen och dess verksamhet men också ett tillfälle att få gratis fika.
Förutom att det här är en evenemangsinbjudan till vårt event så är det också en kallelse till detsamma.

———————————————
Kallelse och dagordning för årsmöte i Balans Jämtland 11 mars 2020
Klockan 18.00
Studieförbundet Vuxenskolans källarlokal Litsvägen 31 A i Östersund.
Föreningen bjuder på fika.
Motioner från medlemmar ska vara inkomna till föreningens styrelse tre veckor innan årsmötet
Mötet är ett öppet möte och den som önskar att komma får komma.
Men för att få rösta under årsmötet krävs att medlemsavgiften för 2020 är betald.
Dagordning enligt stadgarna:

Ärenden vid årsmötet
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. Styrelsens
a. verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
b. förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhetsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhetsåret.
10. Behandling av inkomna motioner och propositioner
11. Fastställande av antalet ordinarie styrelseledamöter och ersättare
12. Val av
a. föreningens ordförande för en tid av 2 år – omval
b. ledamöter i styrelsen för en tid av 1 och 2 år, – omval
c. ersättare i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 och 2 år – nyval
d. 1 revisor och 1 ersättare för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta – nyval
e. 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till sammankallande – nyval

Hoppas att vi ses!
Välkomna!
//Styrelsen för Balans Jämtland

Torsdagsträffar

Torsdagar jämna veckor samlas vi och pratar av oss.
En tid tillsammans med personer som har lika eller liknade erfarenheter som du.
Kom som du är för vi tycker om dig precis som du är.
Klockan 18.30 till cirka 20.00

Vi håller till i källarlokalen på Litsvägen 31 A i Östersund, ingång från hörnet av huset.
Har du intresse av att komma vill vi gärna att du meddela det till oss så att vi vet att du kommer.

Vi kommer under året fortsätta med vår turné i länet. Håll koll på Facebook för att få den senaste informationen om var vi kan dyka upp här näst.
Vi önskar också förlag från er medlemmar på aktiviteter vi kan göra tillsammans under året. Kanske vill du att vi grillar korv och tar en promenad eller varför inte en filmkväll? Kom med förslag.
Vill du att vi ska komma till din ort och föreläsa eller informera om föreningen? Kontakta oss bara så kommer vi gärna.

Turnén fortsätter!

Vi har varit hit och dit och lite överallt. Balans Jämtlands turné har hittills hunnit med att besöka Krokom,två gånger, Svenstavik, Hammarstrand, Hede i Härjedalen och Järpen. Men vi är långt ifrån klara.Jämtland är stort och det finns fortfarande platser vi vill besöka. I höst sätter vi oss ner och planerar för den fortsatta turnén.
Vart vill du att vi dyker upp?
Balans Jämtland sprider information och kunskap om psykiska sjukdomar och psykisk ohälsa utifrån våra egna erfarenheter. Vi föreläser, diskuterar och berättar. Vi hjälper också till att starta upp samtalsgrupper och nätverk med hjälp från Studieförbundet Vuxenskolan.
Vi kommer gärna till skolor och företag och berättar om oss som förening men också om oss själva. Vi vill sprida ordet om att du inte är ensam. Våga berätta, våga fråga och våga ta emot.

Kontakta oss gärna!
Men vart bär vi av med turnén då nästa gång?
Den som väntar får se (eller snarare får fortsätta vänta). Löpande information kommer!

Vi kan komma till er

Balans Jämtland är en förening som vill sprida kunskap och information om psykisk ohälsa och psykiska sjukdomar. Vi som är engagerade i föreningen har egna erfarenheter av psykisk ohälsa och vi berättar gärna om våra egna upplevelser och erfarenheter.
Genom att prata om det och sprida kunskap genom våra berättelser tror vi att stigmatiseringen kring psykiska sjukdomar och tillstånd kan minska i samhället.

Lena Stridh är Balans Jämtlands ordförande. Med sin föreläsning ”I mitt röriga huvud” föreläser hon om sitt liv med bipolär sjukdom och ADHD, upplevelserna av en förlossningsdepression samt livet före och efter en utmattning.
Johanna Höst, styrelsemedlem i Balans Jämtland och kommunikatör i Riksförbundet Balans, berättar om sitt liv med bipolär sjukdom och GAD- generaliserat ångestsyndrom i föreläsningen ”Jag är knäpp men inte så knäpp”. Hennes liv var som en kraftig bergochdalbana i Sodom och Gomorra. Men hur det plötsligt förändrades när hon slutade skämmas för den hon är.

Både Lena och Johanna kan anpassa sina föreläsningar utefter målgrupp och publik.

Hör gärna av dig om du vill veta mer om vad Balans Jämtland gör eller om du vill att vi kommer och berättar om föreningen eller föreläser på din arbetsplats, skola eller mötesplats.

Telefon: 07680 32759 (Telefonen är påslagen tisdagar och torsdagar).
info@balansjamtland.se

Balans Jämtland

Vi lägger kontinuerligt ut information och nyheter på vår Facebooksida.

Följ oss gärna! 😀

Här håller vi till

Litsvägen 31 A, Östersund

Info@balansjamtland.se
Telefon: 076 8032759
Balans Jämtland på Facebook

Hitta till oss