Välkommen till

Balans Örebro län

Att mötas, lyssna och ge stöd

Vi är personer som upplevt depressioner eller omväxlande deprimerande och maniska perioder, har drabbats av ”utbrändhet” (utmattningsdepression) eller dystymi (en lindrigare men ibland långvarig form av depression). Anhöriga kan genom föreningen få information, råd, hjälp och stöd.

Omkonstruktion av föreningen pågår

Styrelsemöte 14 december via Teams kl. 17.00

Vi lägger kontinuerligt ut information och nyheter på vår Facebooksida.

Följ oss gärna!

Balans Örebro på Facebook och info@orebrobalans.se