Om Riksförbundet Balans

Vår organisation

Föreningen Balans bildades 1997 av personer med diagnos och deras anhöriga i Stockholm. Sedan hösten 2012, när Riksförbundet Balans bildades, ansvarar vi på riksförbundet för samordning av verksamheten. Vi håller systematisk kontakt med lokalföreningarna bland annat genom:

 • Regelbundna ordförandekonferenser
 • Beredskap att stötta lokalföreningar och bistår med administrativt stöd
 • Bearbeta orter av strategiskt intresse för att bilda lokalföreningar
 • Ha en välfungerande medlemshantering
 • Fortsatt arbetet med att identifiera, beskriva och prioritera innehållet i vår intressepolitiska bevakning.
 • Medlemsaktiviteter och det intressepolitiska arbetet vilar på lokalföreningarnas axlar. Riksförbundet driver visst intressepolitiskt arbete tillsammans med systerorganisationer internationellt samt på riks- och regional nivå.

Våra mål

 • Nå personer med depression, utmattningssyndrom och bipolär sjukdom och erbjuda stöd inom föreningens ram, inbjuda till samvaro inom föreningen.
 • Informera personal vid psykiatriska kliniker och öppenvårdsmottagningar bl.a. genom synpunkter och önskemål när det gäller vården.
 • Informera anhöriga om möjligheten att delta i föreningens arbete, och få stöd av föreningens övriga medlemmar. Föreningen arbetar också för att anhöriga ska i högre grad ses som resurser i vårdprocessen.
 • Verka för ökad kunskap i samhället om depression, utmattning och bipolära diagnoser, för att därmed minska oförståelse, rädsla och avståndstagande.

Värdegrund

 • Vår verksamhet ska bygga på en gedigen och beprövad kunskap
 • Principen om allas lika värde
 • Vår verksamhet ska vara öppen för kreativa lösningar
 • Vår verksamhet ska bidra till ökad livskvalitet för våra medlemmar
 • Vår ledstjärna är medmänsklighet, lyhördhet och respekt
 • Alla aktiviteter är drog- och alkoholfria