Välkommen till

Balans Dalarna

Att mötas, lyssna och ge stöd

Vi är personer som upplevt depressioner eller omväxlande deprimerande och maniska perioder, har drabbats av ”utbrändhet” (utmattningsdepression) eller dystymi (en lindrigare men ibland långvarig form av depression). Anhöriga kan genom föreningen få information, råd, hjälp och stöd.

Hösten 2021 erbjuder vi både vanliga träffar på Studieförbundet Vuxenskolan i Falun samt digitala. Träffarna i Falun anmäles inför varje tillfälle och anmälan till de digitala träffarna gäller för alla tillfällen, via mail eller telefon.

Träffar i Falun kl. 18.30 2/9 7/10 4/11 2/12

Digitala träffar kl. 18.30 16/9 21/10 18/11 16/12

Hemsida: balansriks.se/balans-dalarna

Facebook: Föreningen Balans Dalarna

Mail: info@balansdalarna.se

Tel: 073-078 15 82

Digital föreläsning

En anhörigs berättelse om mot-och framgångar.

Erik Rådström, pappa till son med bipolaritet, ger i sin berättelse om hur familjen kom igenom en svår tid med ett till slut gott resultat.

  -Hur Erik själv hanterade det som anhörig.

  -Vilken hjälp och stöd som familjen har fått.

Erik är aktiv inom Föreningen Balans Stockholm och kommer också att berätta om hur föreningens stöd har hjälpt familjen.

27 maj kl. 18.30

Anmälan till info@balansdalarna.se

Länk skickas ut några dagar före

Balans Dalarna är en ideell förening som finns för dig som har erfarenhet av eller är anhörig till någon med depression, dystymi, utmattnings syndrom och bipolär sjukdom

Hemsida: balansriks.se/balans-dalarna/

Facebook: Föreningen Balans Dalarna

Mail: info@balansdalarna.se

Tel: 073 078 15 82

Kontakt

info@balansdalarna.se

Tel 073 078 15 82

Meddelande via Facebook sidan

Hjälp och stöd

Nationella hjälplinjer»

Följ oss gärna på Facebook »

Här uppdaterar vi inför varje aktivitet vi arrangerar eller deltar i

Det går att se alla inlägg även utan ett Facebook konto

Vi lägger kontinuerligt ut information och nyheter på vår Facebooksida.

Följ oss gärna! 😀

Studieförbundet Vuxenskolan

Åsgatan 59
791 70 Falun

Ingång från Magasinsgatan

Hitta till oss