Stöd oss & skänk en gåva

Vill du stöta Riksförbundet Balans och lokalföreningarnas arbete?
Betala in en gåva till Plusgiro 439 20 84-2. Märk inbetalningen med ”Gåva”.

Vill du upprätta en minnesgåva för din närståendes bortgång, kontakta din begravningsbyrå.
Begravningsbyrån kontaktar sedan  oss vid eventuella frågor.

  • Vi arbetar för en ökad öppenhet kring psykisk ohälsa
  • Vi synliggör affektiva sjukdomstillstånd och psykisk sjukdom
  • Vi föreläser och medverkar i  debatt och media
  • Vi samverkar med andra patientorganisationer för att bli starkare i gemensam sak
  • Vi skapar förutsättningar till samtal med andra i samma eller liknande situation

Tack för att du stöder oss!