Välkommen till

Balans Sörmland

Att mötas, lyssna och ge stöd

Vi är människor med erfarenhet av depressioner, bipolär sjukdom, utmattningssyndrom eller depressioner av långvarig karaktär så kallad dystymi. Vi vill genom föreningen ge möjlighet till råd, stöd och information till såväl dig som själv är drabbad som till dina närstående.

Föreningen Balans Sörmland är vilande

Föreningen Balans Sörmland är vilade tills vidare.
Vi vill självklart att föreningen ska fortsätta men i dagsläget är inte det möjligt. Har du ett intresse av att driva föreningen vidare eller har du frågor så får du gärna kontakta Riksförbundet Balans. Skicka ett mejl till info@balansriks.se 

Du som är medlem i Balans Sörmland är fortfarande medlem i Riksförbundet Balans. Har du frågor kring ditt medlemskap så kontakta oss.

Besök Riksförbundets webbplats Riksförbundet Balans, balansriks.se

Anhörigstöd i Sörmland

I Sörmlands nio kommuner finns anhörigstöd. Länkar till mer information och dokument om stöd för anhöriga och länkar till respektive kommuns anhörigstöd hittar du här»

Behöver du eller någon i din närhet hjälp och stöd?

Se Riksförbundets Balans lista över kontaktuppgifter dit du kan vända dig
Hjälp och stöd »

Balans Sörmland

Vi lägger kontinuerligt ut information och nyheter på vår Facebooksida.

Följ oss gärna!

Eskilsgatan 20 (Söderhuset)
Eskilstuna
info@sormlandbalans.se
Föreningen Balans i Sörmland på Facebook

Av sekretessskäl behöver Google kartor din tillåtelse för att laddas.
Jag godkänner

Alla gåvor – stora som små är mycket betydelsefulla för oss. Tack vare dem kan vi intensifiera arbetet med att sprida kunskap om och förståelse för de diagnoser vi företräder och skapa mötesplatser för egenerfarna och närstående. Vi vill bryta existerande tabun och felaktiga föreställningar om psykisk ohälsa.