7. Balans Sörmland2022-05-24T17:02:44+00:00

Välkommen till

Balans Sörmland

Att mötas, lyssna och ge stöd

Vi är människor med erfarenhet av depressioner, bipolär sjukdom, utmattningssyndrom eller depressioner av långvarig karaktär så kallad dystymi. Vi vill genom föreningen ge möjlighet till råd, stöd och information till såväl dig som själv är drabbad som till dina närstående.

Europeisk konsttävling för dig med erfarenhet av psykisk sjukdom

För att lyfta medvetenheten kring psykisk ohälsa och psykiatriska diagnoser anordnar nu Riksförbundet Balans europiska samarbetspartner GAMIAN-Europe en konsttävling över hela Europa. Konsttävlingen My heART är öppen för dem som själva har erfarenheter av en psykiatrisk sjukdom och psykisk ohälsa samt är medlem i en organisation, som till exempel Riksförbundet Balans, som är medlemmar i GAMIAN Europe. Visa mer»

Riksförbundet Balans är stolta över att presentera sin första anhörigutbildning

Information om utbildningen hittar du här»

Stigmaprojektet del 2

Forskare, experter och företagare blev intervjuade. En broschyr för arbetsgivare skapades och den skickades sedan till 50 företagare i Umeå och hemsidan fick ett nytt utseende för en tid. Men än är vi inte nöjda. Nu kommer del två av projektet Stigmatisering av psykisk ohälsa i arbetslivet starta. Läs mer här»

Anhörigstöd i Sörmland

I Sörmlands nio kommuner finns anhörigstöd. Länkar till mer information och dokument om stöd för anhöriga och länkar till respektive kommuns anhörigstöd hittar du här»

Merparten av restriktionerna mot covid-19 tas bort den 9 februari

Förhoppningarna om att pandemin är på väg att släppa greppet har besannats först idag. Det innebär för Balans Sörmlands del att vi ännu inte har planerat aktiviteter som bygger på fysisk närvaro för 2022. Däremot har vi lagt oss i startgroparna för att kunna erbjuda även sådana aktiviteter nu då möjligheten finns igen.

Vad händer i föreningen den 22 december 2021?

På grund av pandemin har Balans Sörmlands verksamhet legat nere helt sedan våren 2020. Ett antal personer har också lämnat sina uppdrag i föreningen men från och med 2 november 2021 har vi en ny styrelse på plats.

Vårt mål är att kunna erbjuda ett antal aktiviteter under år 2022. Tyvärr har vår förhoppning om att pandemin var på väg att släppa greppet inte infriats. I stället har smittspridningen ökat, en ny virusvariant har upptäckts och vi står inför utvidgade restriktioner. Därför kommer vi inte att ha några fysiska träffar så länge utökade restriktioner för Covid -19 kvarstår men vi hoppas kunna erbjuda digitala alternativ. Information om aktiviteterna hittar du här på vår lokala hemsida och på vår Facebooksida.

Har du förslag på aktiviteter eller vill nå oss av andra anledningar är du välkommen att kontakta oss via e-post på adressen info@sormlandbalans.se

Behöver du eller någon i din närhet hjälp och stöd?

Se Riksförbundets Balans lista över kontaktuppgifter dit du kan vända dig
Hjälp och stöd »

Balans Sörmland

Vi lägger kontinuerligt ut information och nyheter på vår Facebooksida.

Följ oss gärna!

Eskilsgatan 20 (Söderhuset)
Eskilstuna
info@sormlandbalans.se
Föreningen Balans i Sörmland på Facebook

Av sekretessskäl behöver Google kartor din tillåtelse för att laddas.
Jag godkänner

Alla gåvor – stora som små är mycket betydelsefulla för oss. Tack vare dem kan vi intensifiera arbetet med att sprida kunskap om och förståelse för de diagnoser vi företräder och skapa mötesplatser för egenerfarna och närstående. Vi vill bryta existerande tabun och felaktiga föreställningar om psykisk ohälsa.

Till toppen