Om medlemskapet

  • Som medlem i Balans hjälper du till att skapa gemenskap och bidrar till vårt arbete för bättre psykiatri
  • Ditt medlemskap bidrar till att belysa våra sjukdomstillstånd och bedriva ett intressepolitiskt arbete både internationellt och nationellt
  • Du möjliggör forum och träffpunkter för personer med diagnos och dess anhöriga och hjälper oss att finnas med i debatten om psykisk ohälsa

Som medlem får du bland annat:

  • Delta i Balansträffar och föredrag över hela landet
  • Delta i Samtalsgrupper (slutna självhjälpsgrupper) och studiecirklar i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan

GDPR (General Data Protection Regulation)

När du blir medlem i Balans förs dina uppgifter i vår register. Dessa hanteras på ett ändamålsenligt sätt och i enlighet med GDPR.