En diagnos ska inte sätta stopp för en anställning.
Men okunskap hos arbetsgivare gör att för få personer med en psykisk funktionsnedsättning anställs.
Det försöker Arbetsförmedlingen ändra på.
– Det finns stora möjligheter att få stöd från oss som arbetsgivare, säger Shanis Wollarth, sektionschef på enheten för Riktade insatser på A
rbetsförmedlingens huvudkontor.

Det kan handla om en ny programvara till datorn, en tolk eller inläsning av facklitteratur. Men det kan också vara en ekonomisk kompensation till arbetsgivaren för att man anpassar arbetet efter den anställdas behov. Arbetsförmedlingen har flera former av stöd, som arbetsgivare kan ansöka om, för att anställa en person som behöver anpassningar på arbetsplatsen.

– Det finns en uppsjö av olika typer av hjälpmedel som vi kan gå in med, stort som litet. Som till exempel en dator som läser upp det som står skrivet. Men vi har också lönebidrag och trygghetsanställning. Där vi kan ge en kompensation i form av ekonomiskt bidrag till arbetsgivaren för att de anställer eller har en anställd med nedsatt arbetsförmåga. Det är en helt vanlig anställning men den anställningen skall vara anpassad utifrån individens behov, och efter arbetsuppgifterna, säger Shanis Wollarth.

Shanis Wollarth, sektionschef på enheten för Riktade insatser på Arbetsförmedlingens huvudkontor.

Under de senaste åren har arbetslösheten varit högre i gruppen funktionsnedsatta än i övriga grupper i samhället. Även sysselsättningsgraden har varit lägre. Det visar Statistiska centralbyråns senaste rapport Situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning 2020.

– Bara för att du har en funktionsvariation så betyder det ju inte att du skulle utföra ett arbete sämre än någon annan. Du kanske bara behöver något stöd eller inget alls, säger Shanis.

Ett sätt att se till att arbetsgivare anställer personer med en funktionsvariation är en så kallad lönebidragsanställning eller trygghetsanställning. I augusti i år fanns det 63 000 personer i Sverige som hade en sådan utvecklingsanställning inom allt från byggbranschen, vården, reparation av motorer offentlig förvaltning och försvar till sociala tjänster, nöje, fritid och hotell och restaurang

– För några år sedan pratade jag med en arbetsgivare som frågade om vi inte hade fler personer med ADHD ”De är ju så fantastiska det blir ju så bra arbeten” sa han. Nu behöver vi inte dra alla över en kam på det viset men det var revolutionerande för den här arbetsgivaren han hade så bra erfarenheter. Samtidigt är det synd att det ska bli en sån aha-upplevelse. Att arbetsgivare utgår från att personer med funktionsnedsättning inte skulle kunna göra ett lika bra jobb. Vi vill att fler arbetsgivare ska anställa och vi jobbar hela tiden med att informera dem, vi har dialoger och pratar med dem om de kan tänka sig att anställa någon som behöver lite extra stöd, initialt i början, säger hon.

Vad tror du att det beror på då att arbetsgivare inte anställer fler från den här gruppen?

– Jag tror generellt att vi behöver förbättra kunskapen om målgruppen och att arbetsgivare får mer förståelse. Det finns mycket stigma, mycket förutfattade meningar, säger hon.

För att ändra på det har myndigheten arbetet med projektet ”Se kompetensen” där man specifikt riktat in sig mot arbetsgivare, och samhället i stort, för att bryta fördomar om personer med funktionsnedsättningar för att arbetsgivare ska vilja anställa.

– Jag tror att väldigt många har dålig koll på vilken stor verktygslåda vi faktiskt har på Arbetsförmedling och hur vi kan hjälpa till. Med det sagt så gör vi ju ingenting slentrianmässigt. Vi måste ju alltid göra en bedömning om insatsen är relevant. Men det finns stora möjligheter att få stöd från oss, säger hon.

Johanna Höst
johanna@balansriks.se