Leia Företagshotell anställer de som står längst från arbetsmarknaden

– Jag frågar vad de kan. Jag frågar inte vad de inte kan.
Det säger Lena Pettersson som driver Leia Företagshotell i Umeå, ett företag som ser människors svårigheter som en resurs och där fördomar om individer vänds till kunskap och stöttning.

Utåt sett är de ett företag som hyr ut kontorsplatser till småföretagare. Men innanför de fyra väggarna på Leia Företagshotells ryms också ett socialt företag. En arbetsplats som ger människor som stått allra längst bort från arbetsmarknaden en möjlighet till ett arbete. Det sociala företaget är det enda certifierade i Västerbotten och dess syfte är att göra gott.

– Vi är med och löser ett samhällsproblem, i det här fallet är det att långtidsarbetslösa ska ta sig tillbaka till arbetsmarknaden, säger Lena Pettersson.

Idén till att starta ett socialt företag kom efter de positiva reaktionerna de fick från de praktikanter som kom till företaget.

– Vi hade någon praktikant här emellanåt. När vi intervjuade dem, när de skulle sluta, märkte vi att de hade trivts väldigt bra hos oss. Samtidigt såg vi att våra hyresgäster, som är ensamföretagare, hade alldeles för lite tid, det fanns inte tillräckligt många timmar på en vecka att hinna med allt arbete. De behövde hjälp och det fanns arbetsuppgifter. Så där har vi grunden till vårat sociala företag, säger Lena.

I dag har företaget fem anställda och 14 personer som arbetstränar, alla med erfarenheten att ha stått långt ifrån arbetsmarknaden. Det är personer med psykisk ohälsa och fysiska besvär som så småningom ska kunna få en anställning på en annan arbetsplats eller bli anställda i det sociala företaget.

– En kvinna som kom hit anställde vi på halvtid efter ett halvår när vi hade lärt känna henne. Efter det halvåret hos oss anställdes hon av ett annat företag. Och plötsligt fick vi veta att hon jobbade heltid. En annan person, en man, som började jobba hos oss några timmar i veckan, klarade inte av från början att möta någons blick. Han har i dag vuxit något så otroligt och är anställd hos oss, säger Lena.

Lena Pettersson, Leia Företagshotell

Men verkligheten på den svenska arbetsmarknaden är betydligt tuffare än så för personer med en funktionsnedsättning. Antalet arbetslösa med funktionsnedsättning är cirka två procentenheter fler än den övriga befolkningen.
Det visar den senaste studien: Situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning 2019, information om utbildning och arbetsmarknad, från Statistiska Centralbyrån, SCB. Arbetslösheten för personer med en funktionsnedsättning var åtta procent i befolkningen var det totalt 6 procent. Bland personer med funktionsnedsättning med nedsatt arbetsförmåga var arbetslösheten 10 procent 2019.

För att en person med en funktionsnedsättning ska klara av sitt arbete krävs det att arbetsgivaren är villig att göra vissa anpassningar. Hos Leia Företagshotell är det individen som står i centrum och behövs det göras anpassningar i arbetet så gör man det säger Lena. Oftast handlar anpassningarna om arbetstempo och tydlighet. Arbetsuppgifterna är allt från it-support till konferensservice och städning för hyresgästerna/företagarna. Det handlar helt enkelt om att ta till vara på de resurser som finns menar Lena.

Hur ställer ni på Leia Företagshotell er till att ha anställda med psykisk ohälsa? Fanns det några fördomar innan ni började med det här?

– Vi jobbar efter ett coachande förhållningssätt. Med det tankesättet så är människan man möter en hjälte i första hand. Man lär känna personer och med det coachande förhållningsättet som utgångspunkt så ska det inte finnas några fördomar.

Men så ser det inte ut på alla arbetsplatser. Det är inte ovanligt att personer som har en psykisk funktionsnedsättning blir utsatt för stigmatisering eller negativa attityder på sina arbetsplatser. Diskriminering förekommer också. Bland personer med nedsatt arbetsförmåga har 37 procent svarat ja på någon av frågorna om diskriminering jämfört med 9 procent bland dem som inte har nedsatt arbetsförmåga, visar SCB:s studie.
Den vanligaste formen av diskriminering hos en arbetsgivare är negativa attityder. Men det handlar också om att man blivit förbegågen när man sökt en högre tjänst, blivit behandlad på ett osakligt sätt vid lönesättning eller blivit utsatt för mobbing. Man ser personens problem framför det hen kan. På Leia Företagshotell är det tvärtom. Här ser man först och främst individen med dess resurser framför de svårigheter och problem personen har. Det har blivit företagets framgångsfaktor.
Här är det ingen hemlighet att de anställda inte kan jobba hundra procent eller att man behöver mer tid på sig att utföra en arbetsuppgift.

– Det handlar om att se personen som en resurs för det finns så mycket kompetens i den här gruppen. Min erfarenhet av personer med psykisk ohälsa är att de i större utsträckning har läst på universitetet än de som är här och har ryggproblem till exempel. Man är inte dum för att man har psykisk ohälsa, säger Lena.

Ni arbetar efter ett coachande förhållningssätt, skulle du säga att det är det som gör att ni förhåller er till era anställda på ett annat sätt än vad man kanske gör på andra arbetsplatser, där man snarare ser problemet hos individen och inte resursen?

– Precis så är det. Att se möjligheterna istället för hindren. Jag vet att när arbetsförmedlingen eller kommunen kommer hit med någon arbetstagare på ett studiebesök så är det en del som blir förvånade när jag bara frågar vad de kan och inte frågar vad de inte kan. Den frågan ställer jag senare när jag vill veta på vilket sätt de vill att jag stöttar personen på för att tiden hos oss ska bli så bra som möjligt här, säger Lena.

Ni har anställda med psykiska och fysiska funktionsnedsättningar och ni tar emot personer som behöver arbetsträna. Men den öppenheten är mer ett undantag än en regel på den svenska arbetsmarknaden i dag. Vad behöver vi göra för att personer med funktionsnedsättningar ska vara välkomna överallt på arbetsmarknaden?

– Det är att få arbetsgivare att förstå vilken resurs de här personerna faktiskt är. Vi hoppas att vi ska kunna ta fram en modell till arbetsgivare, ett stöd, så att man som arbetsgivare ska kunna se just det, vilka resurser som finns och på så vis få till en attitydförändring, säger Lena.

Johanna Höst
johanna@balansriks.se