För dig som är anhörig2022-05-04T10:30:50+00:00

DEPRESSION

”I have some sort of anxiety, depression, something that changed my whole life. I take antidepressant medication for it. And what helped me the most is thet I realized that the part of me identity is saying no to things that I don´t want to do”

LADY GAGA

Källa: Lady Gaga

Familjemedlem eller anhörig

Riksförbundet Balans vänder sig till anhöriga som har någon med diagnoserna bipolär sjukdom, dystymi, depression och utmattningssyndrom i sin närhet. På Riksnivå arbetar vi för att synliggöra anhöriga och i våra lokalföreningar ordnas samtalsgrupper, caféträffar och andra aktiviteter där du som anhörig har möjlighet att träffa andra med samma eller liknande erfarenheter.
Balans bygger på principen om allas lika värde och vår ledstjärna är medmänsklighet, lyhördhet och respekt. Här möts du av omtanke och förståelse för din situation då vi har många anhöriga med erfarenhet i våra föreningar.

Att vara anhörig till en person med psykisk ohälsa kan vara förenat med omfattande svårigheter, men också med empati och kärlek till att vilja hjälpa och stödja sin närstående. Kontakt och stöd från personal inom vård och omsorg och andra anhöriga med liknande erfarenheter kan vara betydelsefullt för att hantera situationen. Viktigt är dock att komma ihåg;

  • Anhörigvård ska alltid grundas på frivillighet
  • Som anhörig har man inga skyldigheter att ge vård eller stöd till närstående oavsett relation

Det uppskattas att det finns drygt 1,3 miljoner anhöriga i Sverige som hjälper eller vårdar en närstående och det är kommunen som enligt socialtjänstlagen ska erbjuda olika former av stöd åt anhöriga. Du måste själv ansöka om hjälpen hos socialtjänsten i den kommun där du bor och vilken form av stöd du kan få skiljer sig mellan olika kommuner.

RIKSFÖRBUNDET BALANS LOKALFÖRENINGAR 

Riksförbundet Balans har 14 lokalföreningar som vänder sig till anhöriga och personer som har egen erfarenhet av psykiatriska sjukdomar och psykisk ohälsa.

HIT KAN DU OCKSÅ VÄNDA DIG

Anhörigprojekt

Att en person är sjuk påverkar hela familjen på flera sätt. Den anhörige tar ett stort ansvar där egna intressen får stå tillbaka och det är lätt att riskera ett medberoende. Det är därför viktigt att den anhörige tar hand om sig själv, att de har kunskap om diagnosen och vad de har laglig rätt till. Anhöriga som är barn och syskon till den med diagnos blir ofta helt bortglömda och behöver stöd och kunskap för att veta vad som händer och varför den närstående beter sig som den gör.

Som ett led i att ge anhöriga mer kunskap, stöd och information vill Riksförbundet Balans sprida mer kunskap om våra sjukdomstillstånd och lyfta anhörigfrågan i stort. Detta gör vi i vårt anhörigprojekt genom att belysa anhörigskapet på vår hemsida och sociala media, skapa forum för anhöriga att mötas i och att erbjuda anhöriga samtalsgrupper ute i våra lokalföreningar.

Är du anhörig och vill få stöd och råd, kontakta din lokala Balansförening.

Riksförbundet Balans är stolta över att presentera sin första anhörigutbildning
-Det är något vi har sett behov av och som har vuxit fram över tid då vi får mycket frågor från anhöriga, säger Mariah Levicsek, tidigare kommunikatör på Riksförbundet Balans.

Vem vänder sig då utbildningen till?
-Utbildningen vänder sig till alla anhöriga till personer med bipolär sjukdom, depression och utmattningssyndrom och är tänkt att fungera som ett komplement till andra anhörigutbildningar som finns. Att komma ihåg är att vi som organisation inte är vården, utan att utbildningen främst syftar till hur du som anhörig kan närma sig den närstående och vad som är bra att hålla reda på i sin roll, säger hon.

Anne Lichtenstein är initiativtagare till Balans ungdomsorganisation UDDA och har lång erfarenhet av att möta anhöriga till de ungdomar hon träffar i sitt arbete. Det är även hon som har tagit fram denna utbildning till Riks.
– Att göra en anhörigutbildning är otroligt viktigt eftersom de flesta är anhöriga på ett eller annat sätt. För att kunna hjälpa så många som möjligt är den här utbildningen väldigt viktig och en väsentlig del i vårt arbete att minska psykisk ohälsa och stigmatiseringen kring den. För mig var det viktigt att få ut all kunskap vi sitter på, på ett lätt och överskådligt sätt både så att det blir lätt att ta till sig men också så man kan gå tillbaka om man har missat något, säger hon.

Anne har tidigare erfarenhet av att utbilda personer inom MHFA – Första hjälpen för psykisk hälsa, och tar med sig mycket av den erfarenheten i sitt arbete med den här utbildningen.
-Jag har försökt att skapa en helhet av den information som finns och som vi besitter utan att det ska spreta för mycket. Som deltagare kan man vänta sig att lära sig basis om psykisk ohälsa och hur man ska agera med sin närstående som mår dåligt. Även tips på vad man kan göra, både som stöd till den närstående och för att må bra själv. Jag hoppas att de som går utbildningen ska känna sig omhändertagna, trots att utbildningen är digital, avslutar hon.

Vill du ta del av utbildningen? Maila dina kontaktuppgifter till info@balansriks.se med ordet “anhörigutbildning” i ämnesraden.

Till toppen