För dig som är anhörig2020-10-15T07:56:59+00:00

DEPRESSION

”I have some sort of anxiety, depression, something that changed my whole life. I take antidepressant medication for it. And what helped me the most is thet I realized that the part of me identity is saying no to things that I don´t want to do”

LADY GAGA

Källa: Lady Gaga

Familjemedlem eller anhörig

Att vara anhörig till en person med psykisk ohälsa kan vara förenat med omfattande svårigheter, men också med empati och kärlek till att vilja hjälpa och stödja sin närstående. Kontakt och stöd från personal inom vård och omsorg och andra anhöriga med liknande erfarenheter kan vara betydelsefullt för att hantera situationen.

  • Som anhörig har man inga skyldigheter att ge vård eller stöd till närstående oavsett relation
  • Anhörigvård ska alltid grundas på frivillighet
  • Det uppskattas att det finns drygt 1,3 miljoner anhöriga i Sverige som hjälper eller vårdar en närstående

Det är kommunen som enligt socialtjänstlagen ska erbjuda olika former av stöd åt anhöriga. Du måste själv ansöka om hjälpen hos socialtjänsten i den kommun där du bor.  Vilken formen av stöd du kan få skiljer sig mellan olika kommuner.

Riksförbundet Balans vänder sig till anhöriga som har någon med diagnoserna bipolär sjukdom, dystymi, depression och utmattningssyndrom. I lokalföreningarna ordas samtalsgrupper och informationsträffar med möjligheten att träffa andra anhöriga med samma eller liknande erfarenheter som du.

Anhörigprojekt

Att en person är sjuk påverkar hela familjen på flera sätt. Den anhörige tar ett stort ansvar där egna intressen får stå tillbaka och det är lätt att riskera ett medberoende. Det är därför viktigt att den anhörige tar hand om sig själv, att de har kunskap om diagnosen och vad de har laglig rätt till. Anhöriga som är barn och syskon till den med diagnos blir ofta helt bortglömda och behöver stöd och kunskap för att veta vad som händer och varför den närstående beter sig som den gör.

Som ett led i att ge anhöriga mer kunskap, stöd och information vill Riksförbundet Balans sprida mer kunskap om våra sjukdomstillstånd och lyfta anhörigfrågan i stort. Detta gör vi i vårt anhörigprojekt genom att belysa anhörigskapet på vår hemsida och sociala media, skapa forum för anhöriga att mötas i och att erbjuda anhöriga samtalsgrupper ute i våra lokalföreningar.

Är du anhörig och vill få stöd och råd, kontakta din lokala Balansförening.

Till toppen