DEPRESSION

”I have some sort of anxiety, depression, something that changed my whole life. I take antidepressant medication for it. And what helped me the most is thet I realized that the part of me identity is saying no to things that I don´t want to do”

LADY GAGA

Källa: Lady Gaga

Familjemedlem eller anhörig

Riksförbundet Balans vänder sig till anhöriga som har någon med diagnoserna bipolär sjukdom, dystymi, depression och utmattningssyndrom i sin närhet. På Riksnivå arbetar vi för att synliggöra anhöriga och i våra lokalföreningar ordnas samtalsgrupper, caféträffar och andra aktiviteter där du som anhörig har möjlighet att träffa andra med samma eller liknande erfarenheter.
Balans bygger på principen om allas lika värde och vår ledstjärna är medmänsklighet, lyhördhet och respekt. Här möts du av omtanke och förståelse för din situation då vi har många anhöriga med erfarenhet i våra föreningar.

Att vara anhörig till en person med psykisk ohälsa kan vara förenat med omfattande svårigheter, men också med empati och kärlek till att vilja hjälpa och stödja sin närstående. Kontakt och stöd från personal inom vård och omsorg och andra anhöriga med liknande erfarenheter kan vara betydelsefullt för att hantera situationen. Viktigt är dock att komma ihåg;

  • Anhörigvård ska alltid grundas på frivillighet
  • Som anhörig har man inga skyldigheter att ge vård eller stöd till närstående oavsett relation

Det uppskattas att det finns drygt 1,3 miljoner anhöriga i Sverige som hjälper eller vårdar en närstående och det är kommunen som enligt socialtjänstlagen ska erbjuda olika former av stöd åt anhöriga. Du måste själv ansöka om hjälpen hos socialtjänsten i den kommun där du bor och vilken form av stöd du kan få skiljer sig mellan olika kommuner.

RIKSFÖRBUNDET BALANS LOKALFÖRENINGAR 

Riksförbundet Balans har 14 lokalföreningar som vänder sig till anhöriga och personer som har egen erfarenhet av psykiatriska sjukdomar och psykisk ohälsa.

HIT KAN DU OCKSÅ VÄNDA DIG