BIPOLÄR SJUKDOM

”Det är svårt att vara vän med en person som lider av depression, men det är en av de mest omtänksamma och storsinta saker du kan göra”

STEVEN FRY

Källa: The Secret Life of the Manic Depressive, BBC 

Kontakta oss

Riksförbundet Balans

Vårdvägen 3
112 19 STOCKHOLM
E-post: info@balansriks.se

Ordförande Simone Gynnemo
070-430 58 54

Kommunikatör Johanna Höst
070-977 82 64

Verksamhetsutvecklare Mariah Levicsek
070-143 30 82

Organisations nummer: 802407-9074
Plusgiro: 439 20 84-2
Fakturor skickas till: kassoren@balansriks.se

OBS! Betalningar för aktiviteter hos lokalföreningar betalas direkt till respektive förening om inget annat anges.

HITTA TILL OSS: