BIPOLÄR SJUKDOM

”Det är svårt att vara vän med en person som lider av depression, men det är en av de mest omtänksamma och storsinta saker du kan göra”

STEVEN FRY

Källa: The Secret Life of the Manic Depressive, BBC 

Kontakta oss

Riksförbundet Balans

Serafen
Hantverkargatan 2B
11221 Stockholm
E-post: info@balansriks.se

Ordförande Simone Gynnemo
070-430 58 54

Extern kommunikatör Johanna Höst
070-977 82 64
Presskontakt, intressepolitik, marknadsföring, webbutveckling

Intern kommunikatör Mariah Levicsek
070-143 30 82
Kontaktperson för lokalföreningarna och anhörigprojektet, verksamhetsutveckling, ansvarig för sociala medier och medlemsregistret

Organisations nummer: 802407-9074
Plusgiro: 439 20 84-2
Fakturor skickas till: balansriks@harpans.se

För information om samtalsgrupper och aktiviteter, kontakta respektive lokalförening som hittas här.
Betalningar för aktiviteter hos lokalföreningar betalas direkt till respektive förening om inget annat anges.

HITTA TILL OSS: