Postadress:

Riksförbundet Balans

Kansli

Vårdvägen 3 Stockholm Sverige 11219

08-618 13 33

Organisations nummer: 802407-9074

Plusgiro: 439 20 84-2

OBS! Betalningar för aktiviteter hos lokalföreningar betalas direkt till respektive förening om inget annat anges.