Medlems register

Här gör du medlemmarnas adressändring och anmäler avliden medlem mm..

Teknisk support

Har er lokala hemsida fått virus eller upplever ni någon annan störning?

Beställ din resa och boende

Här beställer du resor till och från Riksförbundets evenemang.

Hemsidor

Vill du ha hjälp med att lägga ut information på din hemsida?

Informations- och studiematerial

Beställ Balans egna broschyrer, affischer och annan lämplig informations- och studiematerial.

Beställ eller ladda ner.
Läs mer

Checklista för alla styrelseledamöter

Förhållningsprinciper vid deltagande i olika möten mm..

Styrelsearbetet ska vara kul!
Läs mer

Mediapolicy och förhållningsprinciper

För balansdeltagare i externa sammanhang

Att tänka på när du representerar Balans.
Läs mer