Detta formulär är INTE för dig som är medlem sedan tidigare. Du behöver endast betala in din medlemsavgift till vårt plusgiro och skriva namn eller medlemsnummer på personen betalningen avser i meddelanderutan.

Ansökan genomförs i 2 steg: 

  1. Fyll i anmälningsformuläret och skicka in dina uppgifter (vill fler i din familj söka medlemskap fylls en ansökan i för vardera person. Det går ej att skriva i meddelanderutan att anmälan gäller fler personer. Varje ansökan är unik och gäller endast en person)
  2. Sätt in pengarna på vårt Plusgiro 439 20 84-2 och ange namn på den ansökan gäller i meddelanderutan. (betalar du för hela familjen? Skriv i meddelanderutan vilka betalningen avser)
    Vill du endast bli stödmedlem och inte erhålla föreningsbrev hemskickade till dig, skriv “stöd” i meddelanderutan.

Vi rekommenderar att du både registrerar dig som medlem via denna länk och betalar in din medlemsavgift vid samma tillfälle då det är dessa två steg som gör att du räknas som medlem.
Att bara anmäla sig som medlem via denna sida eller att bara betala in medlemsavgift på vårt plusgiro gills inte. Då slängs din ansökan och din inbetalning kommer att räknas som en gåva.

Medlemsskapet i Balans kostar 200 kr per kalenderår
Om du betalar 1/11 eller senare gäller avgiften även avgiften för nästkommande år! Familjemedlemmar betalar 100 kronor om man är skriven på samma adress som huvudmedlemmen. Vi tar gärna emot extra bidrag 🙂

Medlemskapet börjar gälla

Medlemskapet börjar gälla samma dag som din betalning registreras på vårt PG-konto (brukar ta 1-2 bankdagar) och du bör få ett bekräftelsemail inom ett par veckor.
OBS! Vill du vara med på någon aktivitet, men inte har hunnit betala din medlemsavgift går det bra. Meddela lokalföreningen om detta.
För frågor gällande ditt medlemskap kontakta medlemsregistret@balansriks.se

Om medlemskapet

När du blir medlem i Balans hjälper du till att skapa gemenskap och bidrar till vårt arbete för bättre psykiatri.
Ditt medlemskap bidrar till att belysa våra sjukdomstillstånd och bedriva ett intressepolitiskt arbete både internationellt och nationellt.
Du möjliggör forum och träffpunkter för personer med diagnos och dess anhöriga och hjälper oss att finnas med i debatten om psykisk ohälsa.

Som medlem får du bland annat:
Delta i Balansträffar och föredrag över hela landet
Delta i Samtalsgrupper (slutna självhjälpsgrupper) och studiecirklar i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

GDPR (General Data Protection Regulation)

När du blir medlem i Balans förs dina uppgifter i vår register. Dessa hanteras på ett ändamålsenligt sätt och i enlighet med GDPR.

Jag ansöker om medlemskap!