Om medlemskapet

När du blir medlem i Balans hjälper du till att skapa gemenskap och bidrar till vårt arbete för bättre psykiatri.
Som medlem får du delta i Balansträffar och föredrag över hela landet.
Ta del av vår Bibliotek.
Delta i Samtalsgrupper (slutna självhjälpsgrupper) och studiecirklar i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

Ett sätt att stärka Balans är att bli stödmedlem.

Medlemsavgiften betalas per kalenderår med start i november.
Medlemsavgiften är 200 kronor för år 2018.

Hur går jag med?

Steg 1. Börja med att skicka in dina uppgifter till oss.

Steg 2. Sätt in pengarna på vårt Plusgiro 439 20 84-2 och ange namn och adress i meddelande rutan. Vill du endast bli stödmedlem och vill inte erhålla föreningsbrev hemskickade till dig, skriv ditt namn och “stöd” i meddelanderutan.

Medlemskapet börjar gälla

Medlemskapet börjar gälla samma dag som din betalning registreras på vårt PG-konto (brukar ta 1-2 bankdagar).

OBS! Vill du vara med på någon av aktiviteter om inte har hunnit betala din medlemsavgiften, kan du betala kontant på plats eller ring till kansliet så ordnar vi det.

GDPR (General Data Protection Regulation)

När du blir medlem i Balans förs dina uppgifter i vår register. Dessa hanteras på ett ändamålsenligt sätt och i enlighet med GDPR.

Därför är varje medlem viktig!

  • Balans hjälper människor i behov av information, stöd och hjälp. Vi gör det direkt via möten, via telefon, E-post
  • Balans hjälper genom självhjälpsgrupper. Grupperna hjälper närstående/patienter till bättre liv.
  • Balans hjälper genom att driva på politiker och beslutsfattare för bättre psykiatri.
  • Balans hjälper genom att föra fram patientens intressen i samrådsorgan inom vården.  Vi utbildar personal i hur patienter bör bli bemötta. Föreningen arbetar för att närstående i högre grad ska ses som resurser i vårdprocessen.
  • Balans hjälper genom att vårt bibliotek, boken ”Balansgång” och  tidningar  hjälper patienter, anhöriga och personal över hela landet att förstå och hantera affektiva sjukdomar
  • Balans hjälper genom att många har fått sin första information om sjukdomen på vår webbplats
  • Några av våra medlemmar har skrivit böcker om hur det är att leva med bipolär sjukdom, t.ex:  “Mitt galna liv” och “Bron blev inte slutet”.