Om medlemskapet

  • Som medlem i Balans hjälper du till att skapa gemenskap och bidrar till vårt arbete för bättre psykiatri
  • Ditt medlemskap bidrar till att belysa våra sjukdomstillstånd och bedriva ett intressepolitiskt arbete både internationellt och nationellt
  • Du möjliggör forum och träffpunkter för personer med diagnos och dess anhöriga och hjälper oss att finnas med i debatten om psykisk ohälsa

Som medlem får du bland annat:

  • Delta i Balansträffar och föredrag över hela landet
  • Delta i Samtalsgrupper (slutna självhjälpsgrupper) och studiecirklar i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan

Stöd oss & skänk en gåva

Vill du stöta Riksförbundet Balans och lokalföreningarnas arbete?
Betala in en gåva till Plusgiro 439 20 84-2. Märk inbetalningen med ”Gåva”.

Vill du upprätta en minnesgåva för din närståendes bortgång, kontakta din begravningsbyrå.
Begravningsbyrån kontaktar sedan  oss vid eventuella frågor.

  • Vi arbetar för en ökad öppenhet kring psykisk ohälsa
  • Vi synliggör affektiva sjukdomstillstånd och psykisk sjukdom
  • Vi föreläser och medverkar i  debatt och media
  • Vi samverkar med andra patientorganisationer för att bli starkare i gemensam sak
  • Vi skapar förutsättningar till samtal med andra i samma eller liknande situation

Tack för att du stöder oss!

GDPR (General Data Protection Regulation)

När du blir medlem i Balans förs dina uppgifter i vårt register. Dessa hanteras på ett ändamålsenligt sätt och i enlighet med GDPR.