Balans lokalföreningar

Här har vi listat de lokalföreningar som finns idag, men vi vill såklart expandera till fler orter.
För att kunna etablera oss i andra delar av landet är vi i behov av engagerade medlemmar och eldsjälar som kan tänka sig att driva en lokalförening framåt. Vi förstår att det kan vara svårt att starta en förening bara sådär och därför finns vi här och stöttar på vägen. Nedan finns mer info om våra olika Balansformer. Kontakta info@balansriks.se för mer information.

Balansnätverk
Tillsammans med andra kan du bilda ett Balansnätverk. Ett nätverk kan vara en studiecirkel, en självhjälpsgrupp, möten där ni träffas och umgås eller föreläsningar eller diskussionsträffar.
Nätverk bildas främst i län där vi ännu inte har en lokalförening. Det är ett enkelt sätt att börja för att sedan vara delaktig i ett bildande av förening om man så vill. I dessa fall kontaktas Riksförbundet Balans, så får du information om hur du går tillväga för att starta ett nätverk på din ort.
Nätverk bildas också i regioner som är lite större. Där kan det tillexempel redan finnas en länsövergripande lokalförening, men på en annan ort. Finns det en grupp människor som vill enas kring en studiecirkel i en annan kommun än där lokalföreningen har sitt säte, kan de med fördel starta ett nätverk, men kommer då att ”tillhöra” den länsövergripande föreningen och kontakten för att starta tas då med den.

Balansförening
Till skillnad från en förening är ett nätverk ingen juridisk person och har därför begränsade möjligheter att få stöd. En Balansförening spänner över ett helt län och är en enhet inom riksförbundet som har egen styrelse, en egen ekonomi och som själva bestämmer över sin verksamhet. Riksförbundet Balans är den som knyter samman alla föreningar och anordnar riksaktiviteter medan föreningarna anordnar aktiviteter på sin ”hemmaplan”.