Protokoll och mötesanteckningar

Handlingar inför Riksförbundet Balans årsmöte 2022

Dagordning »
Årsredovisning Riksförbundet Balans 2021 »
Verksamhetsberättelse 2021 »
Verksamhetsplan för 2022 »
Riksförbundet Balans budget för 2022 »

Stadgar för Riksförbundet Balans

Ladda ned »

Protokoll från årsmötet i Riksförbundet Balans

Protokollet från årsmötet »
Protokollet från konstituerande mötet »