Styrdokument

Vilande förening – Det här gäller

Det går bra att lägga en förening i ”vila”. Det finns fortfarande en del saker man behöver ha koll på:

  • Ett årsmöte/extramöte ska besluta om att föreningen ska bli vilande.
  • En styrelse måste fortfarande väljas, skulle kunna vara samma som för Riks, men man måste ha koll på vad den lokala föreningens stadgar säger om antal styrelsemedlemmar etc.
  • Bokslut och deklaration behöver upprättas årligen, även om det i princip inte händer något. Bokslutet kan vara förenklat beroende på vilka tillgångar etc. som finns i föreningen.
  • Balans- och resultaträkning ska fastställas på årsmöte (som också fortsättningsvis behöver hållas årligen, i enlighet med stadgarna)
  • För att återuppta föreningen behöver man kalla till ett extramöte/årsmöte.

Stadgar för Riksförbundet Balans

Normalstadgar mall för lokalförening
Word

Normalstadgar mall för lokalförening
PDF

Blankett- Utlägg

Blankett- Reseräkning

Guide för Balansföreningar- Att driva verksamhet

Guide för Balansföreningar- Uppstart

Powerpoint organisationen Balans

Presentation Powerpoint

Mall för presentation i Powerpoint

Vår grafiska profil, det här gäller

Mediapolicy & förhållningsprinciper