Förhållningsprinciper för styrelseledamöter

Riksförbundet Balans värdegrund

 • Ska bygga på en gedigen och beprövad kunskap
 • Principen om allas lika värde
 • Ska vara öppen för kreativa lösningar
 • Ska bidra till ökad livskvalitet för våra medlemmar
 • Medmänsklighet, lyhördhet och respekt är vår ledstjärna
 • Alla aktiviteter är drog- och alkoholfria

Förhållningsprinciper

 • Vi ansvarar för att bemöta varandra med respekt och tolerans i en positiv anda
 • Den som företräder Balans ska vara medveten om förbundets grundsyn i olika frågor och verka därefter
 • Balans styrelse utser representanter till olika sammanhang. Frågor som kommer upp ska vara förankrade i styrelsen
 • När vi representerar Balans är det viktigt att vi agerar i vår roll som patient- och närståendeorganisation och för alla medlemmars bästa
 • Alla inom föreningens verksamhet bär ett eget ansvar att säga ja eller nej till de arbetsuppgifter som tilldelas
 • Sätt din egen hälsa i första rummet och känns arbetet för betungande berätta då det så tidigt som möjligt för dina kollegor
 • Lika väl accepterar vi att våra kollegor kommer med stöd och avlastning. Respektera att jag vid insjuknande kan bli ombedd av kollegor att ta en paus. Detta för min egen skull likaväl som för styrelsen/föreningens

Checklista för styrelseledamöter

 1. Tänk på att du är vald av medlemmarna, de har stora förväntningar på styrelsen. Agera alltid med medlemmarnas bästa för ögonen
 2. Ditt ansvar är att, tillsamman med de andra i styrelsen, driva förbundets/föreningens verksamhet på ett sätt som gagnar medlemmarna
 3. I varje ögonblick, på och utanför mötena, tåla att granskas
 4. Agera alltid med medlemmarnas bästa för ögonen
 5. Det du inte är nöjd med ska DU ta upp på ett konstruktivt sätt
 6. Kom gärna med förbättringsförslag
 7. Vi stöttar och hjälper varandra

Lyssna

 • Lyssna med positivt intresse
 • Uppskatta den som talar
 • Förstå utan att behöva hålla med
 • Tala och få lyssnartid tillbaka

Kom ihåg! Styrelsearbete ska även vara givande och roligt! 🙂