Filmtest2021-12-15T08:16:20+00:00

Något som kanske är vanligare än du tror

Statister från Studieförbundet Vuxenskolan Jämtlands län

Välkommen till Balans!

Vi är en rikstäckande, ideell patient- och anhörigorganisation för människor med diagnoserna Depression, Utmattningssyndrom och Bipolär sjukdom. Vi arbetar för att sprida kunskap och förståelse för de diagnoser vi företräder samt vara ett stöd för drabbade och anhöriga.

AKTUELLT

Balansbloggare

Låt oss få presentera Riksförbundet Balans nya Balansbloggare: Anna Björk och Maria Larsson
Var för sig kommer de skriva om hur det är att leva med en psykiatrisk diagnos och psykisk ohälsa.
Tillsammans kommer de visa att de är ungefär som alla andra. Skillnaden är att de vågar berätta om hur de mår.

Läs deras egna ord på deras egna sidor.
Anna Björk »  Maria Larsson »

Anna och Maria
– våra nya Balansbloggare

Till toppen