BALANSBLOGGARNA

Det här är Riksförbundet Balans bloggare. På den här sidan hittar du personer som valt att öppet berätta om sina liv med psykisk ohälsa och psykiatriska sjukdomar. De skriver om allt från träning, familjeliv och relationer, hur det är att leva helt enkelt. Högst upp på sidan hittar du de nyaste Balansbloggarna och längre ner kan du läsa tidigare Balansbloggare, vissa av dem är fortfarande aktiva Balansbloggare.
Vi önskar er en god läsning!

Jag kommer blogga om träning och psykisk ohälsa/familjelivet och en vardag med utmattningssyndrom och bipolaritet.

Alexandra Alegerydh bloggar om sitt livs resa, en 425 mil lång vandring mellan Mexiko och Kanada för att belysa psykisk ohälsa.

Jag kommer främst att blogga om allvarlig psykisk ohälsa i allmänhet och bipolär sjukdom i synnerhet.

Hur det är att leva som bipolär och vilka utmaningar i relationer och arbete medför det. Det kommer jag blogga om.

Jag bloggar om hur det är att leva med ångest, depression, ätstörning, extra sårbarhet och intensiva känslor.

Om vägen tillbaka efter sex års sjukskrivning på grund av både psykiska och fysiska besvär. Det kommer jag blogga om.

Jag ska blogga om min vardag med bipolär sjukdom. Om upp och nergångar samt tiden däremellan.