Spännande samarbetsprojekt2020-02-26T07:52:45+00:00

Spännande samarbetsprojekt

SibeR- de granskar internetbaserad terapi

Svenska internetbehandlingsregistret Riksförbundet Balans har många olika samarbetspartners som vi får information ifrån men som vi också delar information med. En av dessa är SibeR- Kvalitetsregister för psykologisk internetbehandling. Bristen på psykologer och ansträngda ekonomiska förhållanden för regioner och landsting i Sverige har gjort att internetbaserad terapi blivit allt [...]

Det här är kvalitetsregistret SibeR

Ladda ned »

Det här är kvalitetsregistret BipoläR

Ladda ned »