Riksförbundet Balans har lokalföreningar från Jämtland i mellersta delen av landet till Skåne i södra Sverige. Om du som är medlem i Balans befinner dig på någon av de orter  där en lokalförening finns är du varmt välkommen att besöka den. Förutsatt att de har någon aktivitet.

Varje lokalförening styr över sina egna aktiviteter. Det är allt från samtalsträffar till utflykter och promenader.
På vår sida Lokalföreningar hittar du information om varje förening och deras kontaktuppgifter.