9/10 STHLM Mental Health Evening
|

När: 9 oktober 2017, kl: 18:00 Plats: Maximteatern, Karlaplan 4, Stockholm Pris: 295,00 kr för medlem / 295,00 kr för … Läs mer…

Friskvårdsvandringar startar i höst i Stockholm
|

I höst startar vi vandringsgruppen för Balansmedlemmar Det är vetenskapligt bevisat att man mår bättre om man rör på sig. Att … Läs mer…

Pionjär inom mental träning föreläser i Gävle
| |

  Psykologen Lars-Eric Uneståhl är en av de föreläsare som kommer till arrangemanget ”Crazy fest – ett sinnessjukt bra event” … Läs mer…

Försäkringskassan kan komma att ändra tidigare fattade beslut pga förändrad rättspraxis.
|

Det finns inget incitament för att spara på de medel som ska gå till de grupper som är i störst … Läs mer…

13/9 Kommer Balans till Sörmland, Eskilstuna. Välkommen till gratis föreläsning!
|

“Ge livet en chans…tillsammans i balans” En föreläsning om att ta vara på sin och andras kunskap och erfarenhet genom … Läs mer…

Psykologförbundet: Det behövs fler psykologer
|

Yannick Kercoff, ordförande för Psykologförbundet i Västerbotten, tycker att det bör finnas fler psykologer, och betonar att de inte kan … Läs mer…

Verksamhetsbidrag för psykisk hälsa och suicidprevention 2018 – ideella organisationer
|

ANSÖKAN ÖPPEN. Under förutsättning att regeringen beviljar medel kommer Folkhälsomyndigheten att fördela bidrag för år 2018 till ideella organisationer som arbetar … Läs mer…

Du kan göra skillnad
| |

– en inspirerande dag om hur riktade stöd kan bidra till sundare livsstil för personer med psykisk ohälsa Människor med psykisk … Läs mer…

Balansföreningar, skapa publicitet, bilda opinion och påverka politiska beslut – en guid
|

Det är aldrig försent att delta i samhällsdebatten. Deltagande i samhällsdebatten är den ultimata varumärkesbyggaren. Det har högre trovärdighet än betald … Läs mer…

Forskare ska försöka fotografera depression
|

Det har tidigare visats att det i vissa fall finns samband mellan depression och inflammation i hjärnan. Nu ska forskare … Läs mer…

Genombrott i forskningen om ME/CFS
|

Forskare på Stanforduniversitetet har lyckats kartlägga samband som visar att ME/CFS (”kroniskt trötthetssyndrom”) är en inflammatorisk sjukdom. Den nya studien … Läs mer…

Föräldrar till cancersjuka barn får hjälp via internet
|

Föräldrar till barn med cancer får ofta symtom på traumatisk stress och depression. Med självhjälp via internet kan de hantera … Läs mer…

1 2 3 4 5 6 7 8 39

Anslagstavlan - Till dig som representerar en Balansförening