Karin Adelsköld om utmattningen: ”Det är en skam att inte klara av livet”
|

Karin Adelsköld i ”Malou efter tio” om utmattningen som drabbade henne. Och vägen tillbaka. Karin Adelsköld refererar till sig själv som … Läs mer…

Tydlig effekt av bildterapi vid svår depression
|

Gör en bild av hur du har det just i dag, löd första övningen i bildterapin. Efter tio behandlingar hade … Läs mer…

Gravidas bakterier undersöks
|

Kan ett bakterieprov i mitten av graviditeten förutsäga om barnet kommer att födas för tidigt och om en nyblivna mamman … Läs mer…

Dina förväntningar påverkar: ”Lika viktigt som själva behandlingen”
|

Selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI), eller ”lyckopiller” som det också brukar kallas, ordineras ofta vid depression och ångest. Men nu ifrågasätts om … Läs mer…

Digital tillgänglighet i fokus under årets Skånevecka
|

Den 9-15 oktober arrangeras Skåneveckan för psykisk hälsa för åttonde året i rad. Även i år erbjuds ett brett utbud … Läs mer…

Förlossningsdepression riskerar att upprepas
|

Mödrar som drabbas av förlossningsdepression löper högre risk att bli deprimerade igen vid kommande födslar. Även en lindrig depression ökar … Läs mer…

Vill du veta hur psykiatrin är uppbyggd i din län?
|

I kartläggning av specialistpsykiatrin 2016 kan du läsa om organisation, personalsituation, större förändringar/händelser under året samt framtidsplaner/utvecklingsområden i hela Sverige. … Läs mer…

Suicidforskaren: Viktigt att anhöriga tänker på sig själva
|

Anhöriga som har närstående med psykisk ohälsa glömmer ofta bort att ta hand om sig själva. – För att hjälpa andra måste man tänka … Läs mer…

Verksamhetsbidrag för arbete inom området psykisk hälsa eller suicidprevention
|

Ansökan är nu öppen för ideella organisationer som arbetar med att främja psykisk hälsa eller förebygga psykisk ohälsa och suicid … Läs mer…

Överläkaren: Gör mobilen oss deprimerade?
|

I USA har man sedan 90-talet följt högstadieelevers livsstil. Ett antal tonåringar får årligen svara på en mängd frågor om kompisar, … Läs mer…

Magnus är chef och bipolär
|

Magnus Peterson har diagnosen bipolär sjukdom. Han har genomlidit depressioner, fått en psykos, slutat äta och dricka och varit inlagd … Läs mer…

Behandling med elektrokonvulsiv terapi
|

Det finns sedan 2011 ett nationellt kvalitetsregister som heter ECT där det insamlade material bearbetas och utmynnar i information om … Läs mer…

1 2 3 4 5 6 7 8 41

Anslagstavlan - Till dig som representerar en Balansförening