”Det är skönt att prata med andra i liknande situation som förstår utan att jag behöver förklara.”

Vår självhjälpsgrupp för unga riktar sig till dig som är mellan 18–30 år och har bipolär sjukdom, depression eller utmattningssyndrom. I våra grupper pratar vi om hur det är att leva med sin diagnos. För att alla ska känna sig trygga måste alla lämna ett tystnadslöfte, inget som sägs i gruppen får lämna gruppen. * Du måste vara medlem I Balans för att delta. Det kan du bli här: https://balans.mawik.se/Register

”Jag uppskattar att jag har hittat ett utrymme att uttrycka mig utan dömande.”

Vi väljer gemensamt teman för varje tillfälle, till exempel relationer, livsstil, psykiatrin, stöd, stigmatisering osv. Tillsammans hjälper vi oss själva och varandra, genom att dela erfarenheter, kunskap, insikt, acceptans.

”Som nydiagnostiserad lär jag mig mycket av de andra med mer erfarenhet.”

En självhjälpsgrupp i Balans är inte terapi. Vi verkar som ett komplement till vården, vi hjälper och stöttar varandra. Alla som deltar i gruppen, även gruppledarna, är egenerfarna dvs. de lever själva med psykiatrisk diagnos.

Ledarna har genomgått vår interna utbildning för gruppledare (Balansmodellen) och Studieförbundet Vuxenskolans handledarkurs. De har både deltagit i och lett självhjälpsgrupper i Balans tidigare.

 ”Jag gick med i självhjälpsgruppen när jag var på en väldigt dålig plats. Den blev ett ljus i mörkret för mig.”

Vi ses vid 8 tillfällen på Zoom på onsdagar kl. 18-20:15, med start den 18/1 2023. Det kostar 100 kronor att delta. Tryggheten skapar vi tillsammans och det är därför viktigt att alla deltar aktivt, sitter avskilt och har kameran på under hela träffen.

”Innan första träffen tänkte jag att vi inte skulle ha nåt gemensamt. Efter tredje träffen insåg jag att jag hade hittat min flock.”      

Välkommen att anmäla dig genom att skicka ett mejl till info@balansstockholm.se  Skriv Självhjälpsgrupp unga i ämnesraden. För att delta måste du vara medlem i Balans.

 

*Om vi misstänker suicidrisk eller andra livshotande beteenden så kontaktar vi 112. Med eller utan deltagarnas medgivande.
Citaten är anonyma kommentarer från tidigare deltagare.