Kontakt med vården

Förebyggande information till sjukvårdspersonalen

Är du i riskzonen för att hamna i psykos, mani eller djup depression, eller på annat sätt inte kunna föra din egen talan? Då är det troligen klokt att du tar tillfället i akt när du är balanserad och då skriver ett brev till de som kan komma att bli din sjukvårdspersonal. Brevet låter du din nuvarande läkare lägga i din journal så att kommande sjukvårdspersonal kan hitta det. Det är också bra om dina anhöriga känner till brevet så att de kan påpeka för sjukvårspersonalen att det finns.

Syftet med brevet är att låta det föra din talan när du själv är för obalanserad att göra det. Där kan du tala om sådant som du anser att sjukvårdspersonalen bör veta för att de snabbare och lättare ska hjälpa dig att återfå balansen.

Exempel på ämnen:

  • Vill du att de ska ta in dig även om du inte riktigt uppfyller kriterierna för tvångsvård?
  • Föredrar du bältesläggning framför tvångsmedicinering?
  • Vill du att de är restriktiva med mediciner eller vill du att de tar i rejält med en gång?
  • Vad behöver de veta för att lättare kunna avgöra när det är dags att ta in dig? Vad är just dina kännetecken?
  • Vill du att de begränsar till telefonerande?
  • Hur ser du på besök?

Skriv brevet personligt så att även det ger en bild av vem du är som frisk. Tänk på att de som brevet riktar sig till högst troligen kommer vara ganska stressade så håll brevet kort och koncist, cirka en sida.