Att leva med bipolär sjukdom- en guide

Om bipolärguiden

Det finns inte två personer med bipolär sjukdom som upplever sitt liv och sin sjukdom på samma sätt. Alla är individer med olika erfarenheter. Några har levt med sjukdomen i många år och får effektiv behandling. Andra väntar fortfarande på en diagnos. Många av de som också berörs av bipolär sjukdom är anhöriga, vänner och närstående. Var och en har sin egen historia att berätta och sin egen resa att göra.

För de allra flesta är resan stundtals svår. Man möter många, både stora och små, utmaningar längs vägen. Som tur är har andra rest längs vägen tidigare och med hjälp av deras lärdomar och erfarenheter är det möjligt att lättare övervinna hindren och förbereda sig på vad som väntar.

Guiden är till för att hjälpa människor som drabbats av bipolär sjukdom och att vägleda dem i rätt riktning. Guiden gör inte anspråk på att kunna leverera några rätt eller fel i fråga om  hur man ska leva med bipolär sjukdom. Den går inte heller in i detalj på vad orsakerna till sjukdomen är eller hur de olika medicinska behandlingarna fungerar.

Vårt mål med guiden är att i samråd med patienter, anhöriga, närstående och vårdpersonal ge praktisk vägledning, som genom personliga och/eller beprövade erfarenheter har visat sig vara till verklig hjälp i det vardagliga livet för människor som drabbats av bipolär sjukdom. Det blir upp till dig att styra din egen kurs genom den bipolära sjukdomens vågor. Vi hoppas att den här guiden ska göra din börda lite lättare och hjälpa dig att hitta vägen till återhämtning.