Vårdval och vårdgaranti

Välj vårdcentral eller läkarmottagning

I Sverige kan man själv välja primärvård, det vill säga vilken vårdcentral eller läkarmottagning man ska tillhöra. Man kan ofta också välja en fast läkarkontakt där.

Vårdcentralen eller läkarmottagningen man väljer kan ligga var som helst i det egna landstinget eller regionen.

I en del fall har det egna landstinget tecknat avtal med andra landsting, vilket gör att man i sådana fall kan välja att lista sig på en vårdcentral där i stället.

Enstaka besök kan man alltid göra på en vårdcentral i ett annat landsting och då ersätts det landstinget av hemlandstinget. Resekostnaden får man själv stå för om inte vårdgarantin gäller.

Vårdvalet omfattar både privata och landstingets egna vårdcentraler eller läkarmottagningar. Om det är en privat mottagning ska den ha ett avtal med landstinget/regionen.

Vårdgaranti

Vårdgarantin innebär att man ska få vård inom en viss tid och gäller i hela landet. Den är en lagstadgad del av hälso- och sjukvårdslagen. Vårdgarantin anger hur länge man som längst ska behöva vänta på att få vård. Det finns olika tidsgränser för olika typer av vård.

Enligt vårdgarantin har man rätt till:

 • Kontakt med primärvården samma dag
  Samma dag som man söker hjälp ska man få kontakt med primärvården, till exempel vårdcentralen eller sjukvårdsrådgivningen. Det kan ske via telefon eller genom besök.
 • Läkarbesök i primärvården inom sju dagar
  Bedömer vårdpersonal att man behöver träffa en läkare ska man få tid inom högst sju dagar, till exempel på vårdcentralen eller hos familjeläkaren.
 • Besök i den specialiserade vården inom 90 dagar
  Om man får en remiss till den specialiserade vården ska man få en tid för besök inom 90 dagar. Det gäller även om man sökt vård utan remiss.
 • Behandling påbörjad inom 90 dagar
  Efter beslut om behandling, till exempel operation, ska man få en tid inom 90 dagar.

När gäller inte vårdgarantin?

Vårdgarantin gäller inte vid:

 • Återbesök
 • Om man av medicinska skäl bör vänta längre än garantins tidsgränser
 • Medicinsk service, till exempel laboratorie- och röntgenundersökning
 • Utredningar och undersökningar
 • Hjälpmedelsförsörjning, ett undantag är utprovning av hörapparater
 • Om man tackar nej till ett erbjudande om vård hos en annan vårdenhet (om man senare ändrar sig kan man tacka ja till erbjudandet)

Det finns en nationell webbplats för uppföljning av vårdgaranti och väntetider.

På webbplatsen visas väntetidsläget inom alla landsting och regioner »