Juridik och diskriminering

Juridisk rådgivning i frågor gällande diskriminering:
diskriminering@nsph.se 
Tel: 076-555 51 99
tis-fre kl. 09.00-11.00

I augusti i år startade NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa) ett projekt för att motverka diskriminering på grund av psykisk ohälsa. Projektet löper på tre år.

Rådgivningen är en del av projektet. Den är kostnadsfri och kan nås via e-post, post och telefon. Hit kan du vända dig om du upplever att du har blivit diskriminerad eller illa bemött, inom arbetslivet, vården eller ett annat samhällsområde. Diskrimineringen ska ha haft samband med din psykiska ohälsa.

Du kan till exempel få hjälp med hur du överklagar ett beslut, eller information om vart du kan vända dig för att få hjälp att föra din talan.

Om du vill använda post är adressen NSPH, Tjurhornsgränd 6, 121 63 Johanneshov.