Godman, förvaltare och personligt ombud

God man: En god man kan hjälpa dig att söka skuldsanering om skulderna är stora och gamla. Skulderna bör inte vara yngre än 2-3 år och rejält stora, “helst” flera hundra tusen kronor. En god man kan dessutom (om skuldsanering inte är ett alternativ) ta kontakt med dina kreditgivare och försöka få fram en frivillig avbetalningsplan. Som godman har man många möjligheter att försöka få till ekonomin, man kan fixa och trixa lite.. Oftast brukar det vara lättare i och med att kreditgivarna känner sig mer säker med en godman istället för en “lurig” kund. Om du förstår vad jag menar. Har du en godman så är det fortfarande du som bestämmer, du har kvar din rättshandlings förmåga som det heter.

Förvaltare: Har du en förvaltare mister du din bestämmanderätt. Då är det förvaltaren som bestämmer över dig och dina pengar. Då har du inga som helst möjligheter att sätta dig i mer skuld. I stort sett så är ett förvaltarskap lika ett godmanskap förutom att förvaltaren bestämmer allt. Han har samma möjligheter att hjälpa till med att sanera din ekonomi som en godman.  Både godmanskap och förvaltarskap söker du hos Överförmyndaren på din kommun. Vill du ha ett förvaltarskap måste du ha ett läkarintyg som stöder din ansökan. Ett godmanskap kan du få utan läkarintyg.

Personligt Ombud: Personligt ombud kan hjälpa dig, som har en psykisk funktionsnedsättning i dina kontakter med vård och myndigheter.
Läs mer om vad Du kan få hjälp genom ett personligt ombud, PO.

Läs mer här »