Kompletteringar av läkarintyg vid sjukskrivningar ska utredas
| |

Försäkringskassan får i uppdrag att kartlägga omfattningen av kompletteringar av läkarintyg vid sjukskrivning då arbetsförmåga ska bedömas. Det meddelar regeringen … Läs mer…

Books about Bipolar disorder and Depression in english!
|

Members of the National Association Balance, borrow books! The library is located at the National Confederation’s Office, at St. Göran … Läs mer…

Jenny: Min ständiga oro gjorde mig sjuk
|

Jennys bok finns i vårt bibliotek! Låna den! Jenny har ägnat största delen av sitt liv åt att oroa sig … Läs mer…

Få barn med psykiskt sjuk förälder får stöd
|

Barn som växer upp med en förälder med psykisk sjukdom riskerar på sikt problem med psykisk ohälsa. De barn som … Läs mer…

Lägre risk för självmord med litiumbehandling
|

En registerstudie visar lägre risk för självmordsförsök hos patienter med bipolär sjukdom som fick litium. Studien är gjord vid Karolinska … Läs mer…

Lyssna: Filmtrend riktad till småbarn som handlar om att låta även sorgsna känslor finnas
| |

Barnens kultur del 4: För farligt för barn. För läskigt, för sorgligt eller för omoraliskt? Vem ska bestämma vilken kultur … Läs mer…

Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning
|

Genom 2016 års statsbidrag till vissa juridiska personer som tillhandahåller meningsfull sysselsättning till personer med psykisk funktionsnedsättning har 30 miljoner … Läs mer…

Patienter med psykosdiagnos positiva till självvald inläggning
|

Sedan 2014 har psykiatrin inom Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, erbjudit självvald inläggning. Nu visar en ny studie som gjorts bland … Läs mer…

Tandvård till personer med ökad risk för försämrad tandhälsa
|

Utökning av det statliga tandvårdsstödet 15 januari 2017: Patienterna som har behov av benuppbyggnad har fått ett betydligt bättre tandvårdsstöd. … Läs mer…

Sommarens medlemsblad Balans-Nytt är ute nu!
|

Juni 2017 Nummer 2. Läs eller ladda ner medlemsbladet >> Ordförande har ordet 5 år, 20 år, jubileum och årsstämma … Läs mer…

»Jag behövde instruktioner för att värma en burk soppa«
| |

Överläkaren Maria minns nästan ingenting av 2013. Under åtta månader var hon inlagd på Erstas psykiatriska klinik med diagnosen utmattningssyndrom. »För … Läs mer…

Självskattningsskalor påverkade inte tillfrisknandet vid depression
| |

Avhandling. Depression är vanligt förekommande i primärvården och en av de vanligaste orsakerna till sjukskrivning. Inom psykiatrin används ofta självskattningsskalor … Läs mer…

1 2 3 4 5 6 36

Anslagstavlan - Till dig som representerar en Balansförening