Hur är det att leva ett stabilt liv, utan skov under lång tid, med bipolär sjukdom?
Det vill Emma Larsen ta reda på.
Emma arbetar just nu med en antropologisk studie, vid Stockholms universitet, som vill lyfta rösterna från personer som lever med bipolär sjukdom. Emma har själv bipolär sjukdom och har levt under lång tid utan några skov. Nu söker hon efter dig som har liknande erfarenheter.

Så här skriver hon själv om studien:

”Det finns en brist på forskningsrelaterade studier för de olika perspektiv individer med sjukdomen har för att leva stabilt med sin sjukdom. Framförallt studier gjorda utav individer som själva delar sjukdomen, och således en viss insikt i den. Inom antropologin ligger fokus på att presentera en verklighet utifrån de individer som studeras. Jag anser att vikten av att förstå vad det faktiskt krävs för att jonglera liv, skov, arbete, sig själv, triggers, sociala relationer, vården och allt annat är stor. Min upplevelse är att det finns en kunskapslucka hos de som inte befinner sig i den situationen, men som sedan interagerar med personer som lever med bipolaritet, eller till och med ska behandla, vara chefer, kollegor och anhöriga. Denna lucka ämnar jag att försöka fylla om än bara lite grann.”

Emma Larsen lever själv med bipolär sjukdom typ II och haft sin diagnos i 7 år, varpå hon själv levt utan skov i majoriteten av dessa år. Nu studerar Emma på Stockholms Universitet där hon fokuserar sitt examensarbete kring hur det är att leva med bipolär sjukdom, och vilka verktyg som upplevs som viktigast för att kunna leva fritt från skov under längre perioder.

Vad innebär det att delta?

Det gäller främst intervjuer, antingen fysiskt eller digitalt, beroende på vad som passar er bäst; hon är flexibel och anpassningsbar utefter era behov. Det är helt anonymt, frivilligt att delta, samt att avbryta närsomhelst. Informationen som samlas används endast för denna studie och inget annat.

Då studien fokuserar på hur individer gör, och lever, för att vara fria från skov under längre perioder så söker Emma främst individer som levt utan skov i minst ett år och är intresserade av att dela med sig av sin historia.

Kontakt:
Om ni är nyfikna att delta och har frågor kring vad det skulle innebära är ni varmt välkomna att kontakta Emma på emla0146@student.su.se