Lyssna: ”Winston Churchill hade bipolärt syndrom”
|

Miljoner till projekt om psykisk ohälsa. Västmanlandsmodellen ”Tillsammans för god psykisk hälsa” får åtta miljoner kronor från allmänna arvsfonden. Det är Studieförbundet Vuxenskolan som äger projektet och verksamhetsutvecklaren Pauline Salzer vill … Läs mer…

Viktigt att få rätt dos antidepressiv medicin
|

Tvärtemot vad som tidigare antagits ger en högre dos av antidepressiva läkemedel också bättre effekt. Det konstaterar forskare vid Sahlgrenska akademin i en ny studie, som också visar att SSRI-medlen … Läs mer…

Ny kunskapsöversikt: Anhöriga till äldre personer med psykisk ohälsa
|

”Psykisk ohälsa hos äldre ser annorlunda ut än den psykiska ohälsan hos yngre personer. Det är större risk för äldre anhöriga och äldre närstående att drabbas av fysiska besvär. En … Läs mer…

Aktivitetsersättning och former för representation ämnen på Funktionshindersrådet
|

Den 10 maj hölls årets andra möte i Funktionshindersrådet, ett forum för regelbunden dialog mellan Försäkringskassan och funktionshindersrörelsen. Aktivitetsersättningen var en av frågorna på dagordningen. I diskussionen återvände man till … Läs mer…

Kroppslig ohälsa vanlig hos personer med psykisk funktionsnedsättning
|

Många personer med psykisk funktionsnedsättning saknar sysselsättning eller arbete. De har problem ensamhet, relationer och att klara sin ekonomi. Utöver detta har de bekymmer med sin kroppsliga hälsa och tandhälsa. Det … Läs mer…

1 2 3 4 65

Anslagstavlan - Tips