Vi vet hur det känns!

Vi vet hur det känns att leva med affektiv sjukdom som ibland medför en funktionsnedsättning. Vi är anhöriga och personer som har upplevt Depression, Bipolär sjukdom, har drabbats av ”utbrändhet” (Utmattningsdepression) eller Dystymi (en lindrigare men ibland långvarig form av depression).

Vi representerar

vår målgrupp i olika sammanhang. Arbeta intressepolitiskt för att påverka beslutsfattare och politiker för en bättre vård.

  • Ställa upp som remissinstans.
  • Samarbeta med personal vid psykiatriska kliniker och öppenvårdsmottagningar om bemötande, behov och önskemål.

Att mötas, lyssna och ge stöd

Riksförbundet Balans har lokalföreningar på ett flertal orter i landet. Vårt mål är att erbjuda mötesplats för egenerfarna och anhöriga i hela Sverige.

Saknas det en grupp/Balansförening på din ort, hjälper vi gärna till att dra igång en tillsammans med dig!

Läs mer om organisationsutveckling och 5 enkla steg att starta en Grupp-Nätverk-Balansförening >>

support

Vårdgivare och andra organisationer

kan genom förbundet:

  • Komma i kontakt med egenerfarna och anhöriga som är duktiga föreläsare, debattörer och idérika eldsjälar.
  • Vi är representerade i vårdens brukarråd och andra nätverk men bjuder gärna in till fler samarbeten. 
  • Få informationsmaterial.

psykiatri-992-jpg

Vi informerar

för att öka kunskap, respekt och förståelse för psykisk hälsa i samhället.
Bistå med föreläsare - Arrangera föredrag för att sprida information om affektiva sjukdomar.
Sprida och ta fram informationsmaterial.
Sprida information om vad som händer inom forskning och vård.
hp-conference-participants

Tillsammans är vi starkare!

Ju fler vi är desto mer kommer myndigheterna, vården och allmänheten att lyssna på oss. Vi vill därför utveckla fler lokala nätverk. Bli fler Balansföreningar och medlemmar.

Media och opinion

Föreningen verkar för ökad kunskap i samhället om depression och bipolära diagnoser, för att därmed minska oförståelse, rädsla och avståndstagande. Läs mer...

Young people jumping on Mission Beach, San Diego, California, USA

 

Anslagstavlan - Tips - Råd och rön