En av grundpelarna i vår verksamhet är att vi erbjuder självhjälpsgrupper för egenerfarna och anhöriga. Vi genomförde en utbildning i Balansmodellen i för några veckor sedan och efter det har vi (jag) lärt oss en del om vad vi behöver förändra och förbättra till nästa gång.

För det första bör lokalföreningarna vara de som rekryterar gruppledare. De kan då bla a se till att de som rekryteras är lämpliga för uppdraget och att föreningen har kapacitet att ta hand om dem. Förbundet erbjuder sedan utbildningar löpande ca 2-4 gånger per termin beroende på efterfrågetrycket. Det kommer även finnas e-learning som man kan anmäla sig till via sin förening.

För det andra behöver kvaliteten i utbildningen förbättras såväl till innehåll som pedagogisk utformning. Jag har tagit fram ett par moduler med metoder och verktyg för gruppledare. Jag skulle vilja testa och kvalitetssäkra dessa genom att några erfarna gruppledare får gå utbildningen och ge feedback.

Jag behöver få några lämpliga personer till utbildningen. Fråga era gruppledare om de vill delta och skicka kontaktuppgifter till mig, kent@balansriks.se, 070-143 30 82.
När jag fått deltagare så bestämmer vi ett datum för utbildningen som passar de flesta, ambitionen är att vi ska genomföra utbildningen före midsommar.