Som medlemsorganisation inom Funktionsrätt Sverige är vi anslutna till ”Organisationsförsäkring för Funktionsrätt Sverige.” Försäkringen omfattar organisationens verksamhet men även olycksfallsförsäkring för de som deltar i förbundets och lokalföreningarnas verksamheter.

Deltagarolycksfallsförsäkring innebär att förtroendevalda och deltagare som drabbas av olycksfall vid verksamhet anordnad av Funktionsrätt Sverige eller dess medlemsförbund, kan få ersättning genom deltagarolycksfallsförsäkringen.

Här är en länk till försäkringarnas produktblad och villkor: https://www.folksam.se/forbund/funktionsratt-sverige/organisationsforsakring

Kontakta Kent, kent@balansriks.se, 070-143 30 82, vid försäkringsärende.

/ Kent Unga, Riksförbundet Balans