Syftet är att skapa en bättre vård för personer som har bipolär sjukdom. Kvalitetsregistret BipoläR samlar in data om behandlingarna som patienterna får för att vården ska bli mer jämlik. Oavsett var i Sverige du bor ska vården vara lika bra oavsett om du är man eller kvinna om du bor i Stockholm eller i Värmland.

Statistiken är baserad på data i Bipolär registret och uppdateras varje natt. Du kan se siffror på till exempel patientutbildning, funktionsförmåga och suicidförsök.

Siffrorna är baserade på de enheter som är anslutna till registret.