-Det är något vi har sett behov av och som har vuxit fram över tid då vi får mycket frågor från anhöriga, säger Mariah Levicsek, tidigare kommunikatör på Riksförbundet Balans.

Vem vänder sig då utbildningen till?
-Utbildningen vänder sig till alla anhöriga till personer med bipolär sjukdom, depression och utmattningssyndrom och är tänkt att fungera som ett komplement till andra anhörigutbildningar som finns. Att komma ihåg är att vi som organisation inte är vården, utan att utbildningen främst syftar till hur du som anhörig kan närma sig den närstående och vad som är bra att hålla reda på i sin roll, säger hon.

Anne Lichtenstein är initiativtagare till Balans ungdomsorganisation UDDA och har lång erfarenhet av att möta anhöriga till de ungdomar hon träffar i sitt arbete. Det är även hon som har tagit fram denna utbildning till Riks.
– Att göra en anhörigutbildning är otroligt viktigt eftersom de flesta är anhöriga på ett eller annat sätt. För att kunna hjälpa så många som möjligt är den här utbildningen väldigt viktig och en väsentlig del i vårt arbete att minska psykisk ohälsa och stigmatiseringen kring den. För mig var det viktigt att få ut all kunskap vi sitter på, på ett lätt och överskådligt sätt både så att det blir lätt att ta till sig men också så man kan gå tillbaka om man har missat något, säger hon.

Anne har tidigare erfarenhet av att utbilda personer inom MHFA – Första hjälpen för psykisk hälsa, och tar med sig mycket av den erfarenheten i sitt arbete med den här utbildningen.
-Jag har försökt att skapa en helhet av den information som finns och som vi besitter utan att det ska spreta för mycket. Som deltagare kan man vänta sig att lära sig basis om psykisk ohälsa och hur man ska agera med sin närstående som mår dåligt. Även tips på vad man kan göra, både som stöd till den närstående och för att må bra själv. Jag hoppas att de som går utbildningen ska känna sig omhändertagna, trots att utbildningen är digital, avslutar hon.

Vill du ta del av utbildningen? Maila dina kontaktuppgifter till anmalan@balansriks.se med ordet “anhörigutbildning” i ämnesraden.

På sidan För dig som är anhörig hittar du mer information.