För att lyfta medvetenheten kring psykisk ohälsa och psykiatriska diagnoser anordnar nu Riksförbundet Balans europiska samarbetspartner GAMIAN-Europe en konsttävling över hela Europa. Konsttävlingen My heART är öppen för dem som själva har erfarenheter av en psykiatrisk sjukdom och psykisk ohälsa samt är medlem i en organisation, som till exempel Riksförbundet Balans, som är medlemmar i GAMIAN Europe.
Konstverken laddas upp digitalt och deltagarna får skriva en kort biografi om vem man är samt en beskrivning av konstverket man deltar med. Som tävlande får man totalt delta med tre konstverk. Tre vinnare kommer att koras efter avslutad tävling.
Bidragen kommer att visas upp i en visuell utställning på GAMIANS webbsida, samtliga bidrag kommer då att visas upp tillsammans med konstnärernas biografier och beskrivningar av konstverken.  Tävlingen pågår fram till i augusti.