På årsmötet avtackades Simone Gynnemo som ordförande i Riksförbundet Balans. 

Den 23 april 2022 höll Riksförbundet sin digitala årsstämma med deltagare från merparten av alla 12 lokalföreningarna.

Simone Gynnemo avtackades som ordförande där den nya styrelsen tackade henne för ett hängivet arbete och en fin insats på ordförandeposten.

Simone  tackade för tiden som ordförande och det stöd som många givet henne under sin tid som ordförande. Ett särskilt varmt tack riktade Simone till avlidne Arvid Lagercrantz som sorgligen lämnade oss under 2021. Till ny ordförande för Riksförbundet Balans valdes Ulrika Sonander från Balans Västmaland. Årsmöte välkomnade Ulrika och önskade henne lycka till.

Eva Ollén, tidigare ordförande i Balans Stockholm, var mötesordförande och ledde stämman på ett utmärkt sätt. Till vår glädje erbjöd hon sig att ta en post i valberedningen för nästkommande år.

Hon ersätter därmed Birgit Hansson som nu träder in på en ordinarie post i styrelsen. För övriga ledamöter i  nya styrelsen, se årsstämmoprotokollet.

Det signerade protokollet från årsstämman kommer att finnas tillgängligt via hemsidan från vecka 18.

Tack alla för att ni tog er tid att medverka!

Ulrika Sonander valdes på årsmötet till Riksförbundet Balans nya ordförande.